L’adn de la marca en la creació de la identitat corporativa

El principi de la identitat corporativa, la vivència en l’adn de la marca

Connectar la marca amb els seus clients, generant confiança i posant l’accent en el que la fa diferent, és el que fa que la nostra comunicació sigui efectiva, és en essència l’adn de la marca. Quan la nostra marca explica una història en la qual vinculem l’experiència de consum amb l’usuari d’aquesta i el seu estil de vida, aconseguim establir vincles i canviem la percepció de la compra del producte o servei per alguna cosa superior, la vivència.

el adn de la marca

La publicitat amb objectius a curt termini devalua l’adn de la marca

Moltes marques pateixen diferents problemes de comunicació, enfocaments erronis, absència de valors, campanyes de publicidat poc ètiques o inadequades, estratègies de negoci basades en la necessitat d’obtenir ingressos a curt termini, fan que en moltes ocasions, el posicionament estratègic no coincideixi amb el adn de la marca, la percepció qualitativa d’aquesta i la seva identitat corporativa, es vegi deteriorada pel maltractament rebut per la pròpia comunicació de l’empresa.

L’adn de la marca: essència, posicionament, missatge i percepció

La creació d’una marca marca ha de tenir en compte, a més de la visió del model de negoci, com fer extensiu el posicionament adoptat i els valors de l’empresa en qualsevol comunicació publicitària o corporativa. Més enllà de la imatge de marca, representada per un logotip i un símbol, l’adn de la marca ha d’expressar a través de la seva identitat visual l’essència del que volem ser per als nostres clients i controlar com serà percebuda l’empresa en tots els seus àmbits. Conceptualitzant en forma de proposta de valor dels punts forts de la companyia, el que la fa diferent dels competidors, el seu propòsit, donant forma a l’univers visual particular de l’empresa en forma de missatges, visuals i signes d’identitat propis.

L’adn del la marca rau en la fluïdesa i concordança del diàleg que podem establir amb els nostres consumidors, en la coherència corporativa que transmetem amb els nostres missatges, en la capacitat de tenir empatia i connexió, i en lo inspiradors i amables que siguem en cadascuna de les nostres propostes. Quan tot això succeeix, marca i client connecten, fent d’aquesta manera efectiu el principi del branding, “la vivència”, o fer que visquin i sentin la marca com una cosa única i irrepetible.

Jordi Corella
Soci i director creatiu d’adn studio

Si te ha gustado compártelo!