Branding i imatge de marca

Branding e imagen de marca

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.

El branding i la imatge de marca influeixen sobre la decisió de compra

El branding i la imatge de marca permet impactar de forma positiva i controlada sobre la percepció que tenen els clients de la teva oferta.

El branding i la imatge de marca permet que el teu negoci prengui forma, adquireixi personalitat i la capacitat de parlar amb veu pròpia al seu públic.

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de imatge de marca per a la campanya publicitària de Taxis de Barcelona

El branding i la imatge de marca aconsegueix que l’empresa pugui mostrar als seus clients i explicar la seva millor versió des de l’autenticitat.

El branding i la imatge de marca aconsegueix establir una comunicació efectiva entre el producte i el seu usuari o consumidor.

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de imatge de marca per a gelats alehop

El branding i la imatge de marca permet crear vincles duradors i reals entre empreses (marques) i persones (clients / consumidors).

El branding i la imatge de marca aconsegueix desenvolupar la teva diferència i et distància dels teus competidors.

El #branding consigue desarrollar tu #diferencia y te distancia de tus competidores.

El branding i la imatge de marca il·lustra la teva personalitat, et posiciona estratègicament i proporciona eines identitàries.

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de redisseny de la imatge de marca de l’Idibell

El branding i la imatge de marca formula un discurs genuí i intransferible que dotarà de personalitat als teus missatges de comunicació.

El branding i la imatge de marca projecta el valor i la credibilitat, alineant la realitat de la teva oferta amb les necessitats que els teus clients esperen satisfer.

El branding i la imatge de marca augmenta el valor percebut per la teva marca i la seva competitivitat.

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de implantació de la imatge de marca a la papereria corporativa d’Alemany

Avantatges d’implantar un programa de branding i desenvolupar la imatge de marca

El nostre programa de branding i imatge de marca aconsegueix implantar en la cultura de l’empresa un comportament dirigit, autèntic i avantatjós en tots els canals de comunicació de l’empresa i en les persones que la representen.

  • Desenvolupament de l’estratègia de branding
  • Implantació del posicionament estratègic de l’empresa
  • Disseny del logotip, naming i tag line
  • Manual d’identitat corporativa, manual de branding i imatge de marca
  • Posicionament estratègic corporatiu

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts
Escriu un comentari