Categories
Aprendre Bloc

Branding i imatge de marca

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.

El branding i la imatge de marca influeixen sobre la decisió de compra

El branding i la imatge de marca permet impactar de forma positiva i controlada sobre la percepció que tenen els clients de la teva oferta.
El branding i la imatge de marca permet que el teu negoci prengui forma, adquireixi personalitat i la capacitat de parlar amb veu pròpia al seu públic.
Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de imatge de marca per a la campanya publicitària de Taxis de Barcelona
El branding i la imatge de marca aconsegueix que l’empresa pugui mostrar als seus clients i explicar la seva millor versió des de l’autenticitat.
El branding i la imatge de marca aconsegueix establir una comunicació efectiva entre el producte i el seu usuari o consumidor.
Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de imatge de marca per a gelats alehop
El branding i la imatge de marca permet crear vincles duradors i reals entre empreses (marques) i persones (clients / consumidors).
El branding i la imatge de marca aconsegueix desenvolupar la teva diferència i et distància dels teus competidors.
El #branding consigue desarrollar tu #diferencia y te distancia de tus competidores.
El branding i la imatge de marca il·lustra la teva personalitat, et posiciona estratègicament i proporciona eines identitàries.
Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de redisseny de la imatge de marca de l’Idibell
El branding i la imatge de marca formula un discurs genuí i intransferible que dotarà de personalitat als teus missatges de comunicació.
El branding i la imatge de marca projecta el valor i la credibilitat, alineant la realitat de la teva oferta amb les necessitats que els teus clients esperen satisfer.
El branding i la imatge de marca augmenta el valor percebut per la teva marca i la seva competitivitat.
Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una imatge de marca que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos.Exemple de implantació de la imatge de marca a la papereria corporativa d’Alemany

Avantatges d’implantar un programa de branding i desenvolupar la imatge de marca

El nostre programa de branding i imatge de marca aconsegueix implantar en la cultura de l’empresa un comportament dirigit, autèntic i avantatjós en tots els canals de comunicació de l’empresa i en les persones que la representen.

  • Desenvolupament de l’estratègia de branding
  • Implantació del posicionament estratègic de l’empresa
  • Disseny del logotip, naming i tag line
  • Manual d’identitat corporativa, manual de branding i imatge de marca
  • Posicionament estratègic corporatiu