Reposicionament i pla de comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-9-adnstudioEs decideix reposicionar la marca i dissenyar una campanya de comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital, després d’un estudi en el qual diagnostiquem la baixa la percepció de valor que tenien els pacients i ciutadania de l’hospital, identificat en la majoria d’ocasions amb incidents, manifestacions i retallades. Aquesta realitat, junt a unes descuidades relacions públiques amb els mitjans de comunicació, van ajudar a convertir la imatge pública de l’hospital en una icona incòmode, allunyat de la realitat i dels objectius estratègics de la directiva de l’hospital.

Per fer front a aquesta percepció negativa, es defineix un posicionament estratègic de marca per als públics interns i es porta a terme una campanya de comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital dirigida a pacients, ciutadania, periodistes i mitjans de comunicació.

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-5-adn-studio-adnstudio

Accions de l’estratègia de comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital

 • Establir el posicionament estratègic de marca de l’hospital.
 • Definir un nou tagline definitori que expressi el propòsit del posicionament.
 • Desenvolupar una comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital amb l’objectiu de promoure la cultura corporativa interna.
 • Crear una campaña de comunicació corporativa para Bellvitge Hospital, amb l’objectiu de convertir als diferents públics interns en ambaixadors de la nova identitat.
 • Vincular emocionalment tots els professionals prescriptors de la marca amb la nova visió de Bellvitge Hospital.
 • Crear el manual de branding i el seu pla d’implantació.
 • Desenvolupar un programa corporatiu específic per relacionar-se amb els mitjans.

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-1-adnstudio

Pilars del programa de branding

Cultura:

 • Recull de valors i creences associades a Bellvitge Hospital.
 • Tothom es mereix la millor atenció mèdica i ho faran possible els millors professionals.
 • Els recursos públics s’han de gestionar de la manera més eficient i eficaç possible, amb rigor professional.
 • S’ha d’estar molt preparat per formar part d’un hospital terciari. És una categoria molt exigent. Només hi tenen cabuda els millors professionals.
 • Es valora en primer lloc la qualitat humana i professional de totes les persones que formen part i el seu compromís amb l’excel·lència del seu treball.

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-3-adn-studio-adnstudio

Personalitat:

 • És el que l’Hospital Universitari de Bellvitge diu als seus usuaris i com els usuaris i pacients és senten en referència la seva estada i relació l’hospital.
 • La relació amb tots els públics de referència.
 • El to de comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital i la seva proposta de valor.
 • En el cas de l’HUB la personalitat serà única: Professionals de referència i el to s’adaptarà en funció del perfil a qui ens dirigim.
 • La valoració de pertinença al grup i el grau d’implicació formen una part fonamental de la personalitat .
 • Per construir la personalitat ajustada al posicionament, caldrà incidir en missatges que posin a la llum el valor del treball dels professionals i reforcin l’orgull de pertinença al HUB .

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-adn-studio-adnstudio

Actitud:

 • Forma part de com la comunicación corporativa para Bellvitge Hospital influeix sobre els seus públics.
 • El posicionament establert valora la professionalitat i a les persones.
 • Les comunicacions han de ser directes, clares, concises i en primera persona… un professional té molt a dir, però poc temps per fer-ho. Ser concís és una característica que ha de ser la pauta en les comunicacions .
 • La presència d’imatges que representin la identitat del professional, PERSONES i EQUIPS, sigui en l’àmbit que sigui prevaldran abans que les d’edificis, tecnologia, formes abstractes, etc.

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-2-adnstudio

Confiança:

 • És la clau per establir relacions emocionals a llarg termini.
 • Es construeix en funció de la qualitat de l’experiència viscuda en relació a l’hospital i la capacitat que té aquest per establir vincles amb els seus públics.
 • Bellvitge té una ràtio ínfim de queixes per tota l’atenció terciària que treballa, però és una cosa que s’ha de gestionar seguint els criteris del posicionament estratègic adoptat.
 • Alhora el posicionament s’ha d’implementar especialment a la comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital, són les persones / professionals, els que tenen la capacitat real de transmetre i de ser l’essència del posicionament.
 • El posicionament ha de ser finalment el resultat d’una manera de fer i actuar de manera col·lectiva i coordinada.

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-1b-adnstudio

Essència de la comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital

Professionals:
Un professional és tota aquella persona que ofereix un servei o elabora un bé, garantint el resultat amb qualitat i excel·lència. A l’Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona pot ser una persona amb un reconeixement de grau universitari, tècnic o expert. Una persona també pot ser considerada professional pel fet de proveir un servei exhibint un comportament honest, qualificat, responsable, amb talent i experiència, característiques que s’obtenen amb la constància.
Hi ha categories molt diverses de professionals: Administració, metges, infermers, zeladors, bugaderes, etc…
Perquè l’hospital funcioni a un alt rendiment, es necessita que tots facin la seva feina de manera professional.

Referència:
Analitzant en el sector terciari pot donar joc a una doble lectura, als hospitals prima la teva zona d’influència o de referència. D’altra banda la paraula referència té el significat , “de referència” Un model a seguir de: Salut pública, derivació de malalts crítics, alta complexitat…

Hospital Universitari de Bellvitge: Referència Professional
Genèric i posa en alça a l’organització en la seva totalitat
Hospital Universitari de Bellvitge:  Professionals de Referència

Es dóna valor a les persones que hi treballen.
PROFESSIONALITAT + RECONEIXEMENT + EXPERIÈNCIA. PRIMER LES PERSONES
Professionals de Referència

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-4-adn-studio-adnstudio

Tagline de la comunicació corporativa per a Bellvitge Hospital

El tagline és la descripció escrita que acompanya el logotip i que reflecteix i descriu l’essència del posicionament estratègic de la marca. El tagline ens defineix, promet, concreta, situa i explica en una frase la nostra promesa de valor.
El tagline adoptat per l’Hospital Universitari de Bellvitge és:
Professionals de Referència

branding-y-plan-de-comunicacion-corporativa-para-bellvitge-hospital-barcelona-8-adn-b-adn-studio-adnstudio

Branding i posicionament de la marca: Professionals de Referència

El del posicionament estratègic de la marca vinculat a la professionalitat, experiència i la valoració individual i dels equip, a més de ser impulsat amb les decisions directives, la comunicació i les RP, ha d’actuar en molts àmbits, si es vol que les persones que formen part de l’organització ho transmetin de manera continuada ha d’estar present a:

 • La formació.
 • Les dinàmiques de treball dels equips.
 • Els processos de selecció.
 • La política de millora continuada de la qualitat.
 • En l’assistència del pacient.
 • El nivell d’exigència dels equips directius.
 • El reconeixement social.
 • Les RRHH
 • La comunicació interna de Bellvitge Hospital
 • La comunicació pública
 • Qualsevol activitat quotidiana ha de ser establerta amb els criteris del posicionament de la marca.
Si te ha gustado, ¡compártelo!
  Escriu un comentari

  Vuit − Cinc =

  Abrir chat
  ¿En qué podemos ayudarte?