Imatge de producte i packaging

El teu producte, per molt bo que sigui, no serà escollit en el lineal si no està vestit per vendre. Per això, és tan important definir la imatge de producte, com la de packaging de forma estratègica.

La qualitat del teu producte és essencial, és clar, però, perquè els teus clients puguin apreciar-la, abans han d’escollir-lo en el lineal. Si és invisible, com es fixaran en ell? Un bon packaging cridarà l’atenció dels teus clients i farà destacar el teu producte enfront dels dels teus competidors. Un mal packaging el condemnarà a l’oblit o fins i tot al rebuig.

La nostra arma de seducció és dissenyar la imatge de producte i packaging de forma estratègica. El llenguatge visual és fonamental: no es tracta únicament del que l’envàs diu sobre el teu producte, sinó de com ho diu. Cada envàs i cada etiqueta de producte han de fer una promesa de satisfacció als consumidors, transmetre’ls sensacions, emocions i beneficis, sempre d’acord amb el posicionament estratègic de la marca.