Manuals d’identitat corporativa

Naturalment, et caldrà utilitzar el teu logotip en contextos i suports molt diferents. En paper o en suport digital, en un rètol, en una xarxa social o en un vehicle corporatiu.
En totes aquestes situacions, és fonamental que la teva identitat corporativa romangui fidel al treball de branding que hem fet junts. Només així mantindràs la força i coherència del teu posicionament de marca.

Els manuals d’identitat corporativa o llibres d’estil normalitzen el disseny i estableixen pautes per a tots els elements gràfics que conformen la imatge corporativa de la teva empresa o marca.

Els manuals d’identitat corporativa permeten aplicar correctament el teu logotip, colors corporatius i tipografia, a anuncis, xarxes socials, al web, catàlegs, cartells, notes de premsa, fulletons, cartes, sobres, targetes de visita, adhesius, bosses, presentacions, manuals, senyalètica exterior i interior, vehicles comercials, newsletters, signatura electrònica, apps, espots, etc …

Els manuals d’identitat corportiva faran que la teva marca romangui fidel a si mateixa.