Campanya de comunicació per al SCT, No et cremis al volant

Campanya de comunicació per al SCT, No et cremis al volant

Amb l’slogan “No et cremis al volant” i amb la distribució de 70.000 parasols de volant, el Servei Català de Trànsit en col·laboració amb Repsol, inicía la campanya de comunicació operació sortida estiu d’enguany. Els parasols de volant es podran trobar a dispensadors situats en les benzineres Repsol ubicades en els punts de màxima afluència de trànsit dels eixos viaris catalans durant el període estiuenc.

Atès que Catalunya és un lloc de destinació de turisme estranger i a la vegada és un lloc de pas, els parasols de volant es poden trobar en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Campanya de comunicació per al SCT, No et cremis al volant - adn_transit_sortida11

Objectiu de la campaña de comunicació

L’objectiu de la campanya de comunicació és fomentar la conducció segura i sense riscos durant les vacances estivals, una època en què s’incrementa molt la mobilitat, especialment els dies d’operacions sortida i retorn.

Eina de comunicació

Creació, disseny, realització i la producció d’un material divulgatiu/gadget adreçat a conductors/es que inclogui consells i missatges que fomentin una conducció segura i sense riscos.

Proposta creativa de la campanya de comunicació: A major utilitat, major eficàcia

Una dels premisses que hem tingut en compte a l’hora d’escollir el gadget és la seva utilitat. Apostem per un gatged que s’usi, que s’agraeixi al ser rebut, que tingui durabilitat. A major utilitat, major insistència en els missatges, per tant, major eficàcia en la campanya de comunicació

El mitjà és el missatge

La segona condició que hem tingut en compte, és que no volem proposar un gadget, per bo que sigui, que estigui totalment desassociat del missatge de la campanya de comunicació. Hi ha molts gadgets en el mercat pensats per al cotxe, per a conductors. Nosaltres creiem que el gadget ha de formar part del missatge, ha de ser educacional i sobre tot, combregar i convergir amb el missatge publicitari.

El to de la campanya de comunicació: Proper, intel·ligible, amable

Una premissa més, ha estat cuidar de manera especial la sensibilitat en el to del missatge principal. Volem a transmetre un missatge per a promoure la conducció segura i sense riscos. Volem fer-lo amb una picada d’ullet, usant un col·loquialisme, que faci la recomanació amigable i no inquisitiva.

Campanya de comunicació per al SCT, No et cremis al volant- adn_transit_sortida21

La idea

Gadget: un para-sol de volant
Missatge: No et cremis al volant
Missatge 2: és als teves mans

El missatge principal de la campanya de comunicació:

No et cremis al volant

És un col·loquialisme, té la doble lectura:

1 No et cremis com conductor: Educacional, recomana positivisme, respectar les normes

2 No et cremis les mans, usa’m manté el seu caràcter d’argot en tots els idiomes de la campanya

Està en les teves mans és el recurs i fil conductor que a manera d’insistència ens introdueïx en els copys educacionals.
Està en les teves mans descansar cada 2 hores
Està en les teves mans evitar les distraccions
Està en les teves mans moderar la velocitat
Està en les teves mans respectar les normes de circulació
Està en les teves mans no beure alcohol

Campanya de comunicació per al SCT, No et cremis al volant-adn_transit_sortida31

Si vols ampliar la informació de la campanya ho pots fer en els següents links

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts