Campaña de publicidad operación salida de verano, Servei Català de Trànsit

Campanya de publicitat operació sortida d'estiu per al Servei Català de Trànsitadn_transit_sortida1

 

Objectiu d ela campanya de publicitat

L’objectiu de la campanya de publicitat és fomentar la conducció segura i sense riscos durant les vacances estivals, una època en què s’incrementa molt la mobilitat, especialment els dies d’operacions sortida i retorn.

Eina de comunicació de la campanya de publicitat

La campanya de publicitat inclou la creació, el disseny, la realització i la producció d’un material divulgatiu/gadget adreçat a conductors/es que inclogui consells i missatges que fomentin una conducció segura i sense riscos.

Proposta creativa: A major utilitat, major eficàcia

Una dels premisses que hem tingut en compte a l’hora d’escollir el gadget és la seva utilitat. Apostem per un gatged que s’usi, que s’agraeixi al ser rebut, que tingui durabilitat. A major usabilidad, major insistència en els missatges, per tant, major eficàcia en la campanya.

El mitjà és el missatge

La segona condició que hem tingut en compte, és que no volem proposar un gadget, per bo que sigui, que estigui totalment desassociat del missatge. Hi ha molts gadgets en el mercat pensats per al cotxe, per a conductors. Nosaltres creiem que el gadget ha de formar part del missatge, ha de ser educacional i sobre tot, combregar i convergir amb el missatge publicitari del  Servei Català de Trànsit

Proper, intel·ligible, amable

Una premissa més de la campanya de publicitat, ha estat cuidar de manera especial la sensibilitat en el to del missatge principal. Anem a transmetre un missatge per a promoure la conducció segura i sense riscos. Volem fer-lo amb una picada d’ullet, usant un col·loquialisme, que faci la recomanació amigable i no inquisitiva.

Campanya de publicitat operació sortida d'estiu per al Servei Català de Trànsit adn_transit_sortida2

La idea de la campanya de publicitat

  • Gadget: un para-sol de volant
  • Missatge: No et cremis al volant
  • Missatge 2: és als teves mans

El missatge principal: No et cremis al volant

És un col·loquialisme, té la doble lectura:

  1. No et cremis com conductor: Educacional, recomana positivisme, respectar les normes
  2. No et cremis les mans, usa’m Manté el seu caràcter d’argot en tots els idiomes de la campanya

Està en les teves mans és el recurs i fil conductor que a manera d’insistència ens introdueix en els copys educacionals.

  • Està en les teves mans descansar cada 2 hores
  • Està en les teves mans evitar les distraccions
  • Està en les teves mans moderar la velocitat
  • Està en les teves mans respectar les normes de circulació
  • Està en les teves mans no beure alcohol

Campanya de publicitat operació sortida d'estiu per al Servei Català de Trànsit adn_transit_sortida3

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts