Categories
Aprendre Bloc Casos d'èxit Clients Comunicació publicitària Docència @ca e-mail màrqueting Eines de comunicació Estratègia de comunicació Internacionalització Màrqueting online Notícies Presentacions Serveis

Disseny de newsletter per a professionals IDGP de ESADE

Briefing:
Crear un newsletter per al IDGP de ESADE
Solució:
Disseny de Newsletter centrat en el contingut i orientat a l’intercanvi d’idees, la formació i el debat professional.
Disseny de newsletter per a professionals IDGP de ESADE

El disseny de newsletter public ESADE IGDP

PUBLIC és un clar exemple de la dimensió que pot arribar a la comunicació corporativa bén planificada. El disseny de newletter PUBLIC va més enllà de ser una comunicació unidireccional i en pocs anys s’ha convertit en un és un espai de creació, difusió, formació i debat en l’àmbit de l’adreça i la gestió pública, tant a escala local com internacional. Una iniciativa amb vocació de suport als lideratges innovadors en el sector públic.
PUBLIC s’edita trimestralment en català, castellà i anglès.
Disseny de newsletter per a professionals IDGP de ESADE web adn studio
Reben PUBLIC més de 10.000 professionals i acadèmics de tot el món. En les seves edicions ha contat amb la col·laboració de destacades signatures, tals com: Joseph Stiglitz (Columbia University), Francis Fukuyama (Johns Hopkins University), Henry Mintzberg (McGill University), Dani Rodrik (Harvard University), Michael Barzelay (LSE), Sonia Ospina (Wagner NYU), Christopher Hood (Oxford University), Christopher Pollitt (Erasmus University), Ronald A. Heifetz (KSG Harvard), Jeffrey Pfeffer (Stanford University) o Jordi Pujol (President de la Generalitat de Catalunya 1980-2003), Narcís Serra (alcalde de Barcelona 1979-82 i vice-president del Govern Espanyol 1991-95), entre molts altres.
Disseny de newsletter per a professionals IDGP de ESADE microsite
PUBLIC és una eina creada per a l’Institut de Gobernança i Adreça Pública (IGDP) està format per un col·lectiu de professionals l’objectiu dels quals és contribuir a la discussió i a la creació i difusió de coneixement sobre temes vinculats al sector públic.
Per a la seva difusió es varen utilitzar tagetons de subscripció presents en congressos, trobades, conferències de l’entitat.
Disseny de newsletter per a professionals IDGP de ESADE adn studio flyer dispensador
Així com el disseny de dispensadors per als espais públics amb presència de prescriptors, públics i usuaris

Categories
Casos d'èxit Clients Comunicació comercial Comunicació publicitària Disseny editorial Docència @ca Estratègia de comunicació Màrqueting directe Presentacions Sanitari

Disseny de fulletó publicitari per comunicar el correcte ús del cinturó durant l’embaràs

Briefing:
Target, dones embarassades.
Objectiu, eradicar la creença que el cinturó és perillós per al bebé en petits accidents per la tensions que pot ocasionar.
Disseny de fulletó publicitari per explicar la forma segura de dur el cinturó durant l’embaràs.
Solució:
Ens vam proposar canviar l’hàbit de no posar-se el cinturó amb la mecànica del SÍ, NO. El disseny de fulletó publicitari va acompanyat d’il·lustracions altament descriptives i donat suport amb la justificació. Els continguts al·ludeixen a la responsabilitat de la mare i insisteixen en la protecció del futur Bebé.
adn_transit_embaras1
Per a això es va desenvolupar una iconografia intel·ligible “sense la lectura”, orientada a comunitats immigrants que en la seva majoria no llegixen en català.
adn_transit_embaras2
La campanya donada pels mitjans, va ser distribuïda en forma de fullet en els centres de salut i maternitat
adn_transit_embaras3

Disseny de fulletó publicitari

El missatge principal per a il·lustrar a les mares de la forma més segura de protegir al bebé durant l’embaràs va ser: La millor manera de protegir al bebé és la protecció de la mare.
adn_transit_embaras_portada

Categories
Aprendre Bloc Branding Casos d'èxit Disseny de logotips Docència @ca Eines de comunicació Indústria Internacionalització Manual d'identitat corporativa Notícies ONG @ca Presentacions Presentacions multimèdia Serveis

INFORM dóna identitat als seus plans estratègics amb disseny gràfic de dues marques

Disseny gràfic de les marques per a identificar els plans estratègics d’igualtat i diversitat de la fundació INFORM

La Fundació Inform pretén incidir en la qualitat de vida de les persones que hi treballen, fomentant valors com la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La direcció de l’organització té la motivació d’incorporar aquests nous aspectes en l’estructura i els objectius estratègics de les empreses simulades de la Xarxa SEFED, per aquest fi s’ha efectuat el disseny gràfic de dues marques per identificar els plans d’igualtat i diversitat entre les persones.
Concepte i disseny gràfic de la marca Diversitat
La suma de les diferents identitats diverses, significades amb la “D”que és la primera lletra de la paraula Diversitat o Diferència crea un pictograma ple de significats:
La seva unió de quatre elements, les quatre “D” construeixen alhora el símbol que ens recorda al signe “+” la suma, la convivència, el factor de la unió “suma” de cultures, nacionalitats, identitats, etc.
INFORM dóna identitat als seus plans estratègics amb disseny gràfic de dues marques

  • Pictograma resultant de l’exercici gràfic conceptual:

Concepte i disseny gràfic de la marca Igualtat

El símbol es crea partint de la “i“ que és la primera lletra de la paraula igualtat. Les dues “i“ simbolitzen a dues persones iguals en tots els sentits. La seva unió es resol de forma horitzontal, simplificant el símbol, eliminant els dos punts de les “i“, convertint-se així en el signe “=”. Igualtat

  • Pictograma resultant de l’exercici gràfic conceptual:

INFORM dóna identitat als seus plans estratègics amb disseny gràfic de dues marques
Material de comunicació per a implementar els plans d’igualtat i diversitat a l’empresa simulada.
Per tal d’implantar els plans, s’han editat uns CD’s que inclouen les guies i el pla d’implantació.

INFORM dóna identitat als seus plans estratègics amb disseny gràfic de dues marques

INFORM i el programa SEFED

La Fundació Inform gestiona el Programa SEFED, Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives. El SEFED és un programa de formació que té com a objectiu prioritari la formació de persones en el camp de l’administració d’empreses, utilitzant com a metodologia la reproducció de situacions reals mitjançant la simulació.
INFORM dóna identitat als seus plans estratègics amb disseny gràfic de dues marques

Categories
Aprendre Bloc Casos d'èxit Clients Disseny editorial Docència @ca Notícies ONG @ca

Disseny editorial del dossier del formador: El Cofre del Tresor

En disseny editorial és l’eix on es desenvolupen activitats que engloben temes de convivència, participació i coneixement de l’entorn. Es fomenta a partir de l’aprenentatge, la cohesió y la participació de les persones que intervenen en el procés formatiu.
El projecte Ciutat d’Acollida va néixer a partir del projecte Terra d’Acollida, que els professors de l’Escola d’Adults del Casc Antic i els educadors de GEIPPES y GENAB van desenvolupar durant el curs 2006-2007.
Aquest disseny editorial constava d’una sèrie d’activitats per fomentar la bona convivència i el reciclatge. Aquesta primera part anava adreçada a escoles d’adults i persones que aprenien la llengua catalana per poder integrar-se en la nostra societat.
Degut al seu èxit es va decidir fer un nou projecte obrint el ventall d’entitats col·laboradores i destinataris potencials.

Objectius del disseny editorial del Cofre del tresor

La finalitat del disseny editorial ha sigut la de crear una eina de millora per als formadors que treballen per i per a la integració de persones en perill d’exclusió social, a qui els manquen eines per conèixer i participar en el seu entorn i facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a partir d’aquests coneixements.

Material del disseny editorial del cofre

El material del disseny editorial és composa d’un cofre del tresor, que pot ser un bagul de mitjana grandària o bé es pot confeccionar com una activitat de classe.
Al cofre es pot trobar:

  1. El dossier del formador amb totes les activitats que es poden realitzar.
  2. Annexes amb informació addicional pel formador, per si el formador necessita informació de suport.
  3. Material per realitzar les activitats:
  • Festes i tradicions: Compartir les nostres festes i tradicions i les dels usuaris.
  • Aprendre estructures lingüístiques i vocabulari relacionats amb el tema i conèixer el calendari de festes de la ciutat i el país on resideixen.
  • Cuines del Món: Tipus de menjars de les cultures representades a classe i de la cultura d’acollida. Fomentar una dieta sana. Aprendre vocabulari i estructures lingüístiques relacionades amb el tema.
  • Mapes i Plànols: Conèixer el nostre entorn més proper: el carrer, el barri, el districte, la ciutat. Saber moure’s per la ciutat. Conèixer els països de les diferents persones del grup.

El format de les activitats del disseny editorial és sempre el mateix. S’especifica el temps de durada, el nivell de llengua del grup, la dificultat de l’activitat (fàcil, mitjà o difícil), els objectius de l’activitat, com portar-la a terme i notes útils.
Les fitxes es classifiquen per colors, per a facilitar el seu reconeixement. Festes i tradicions en color Lila, Cuines del món en taronja i unes fitxes en blanc que els alumnes podran emplenar amb informació nova.
Disseny editorial del dossier del formador: El Cofre del Tresorcofre_1
Podeu descarregar el link amb tot el disseny editorial del cofre en format PDF

Obrir chat