Claus del posicionament estratègic de la marca en el branding

Claus del posicionament estratègic de la marca en el branding 1

L’objectiu principal del posicionament estratègic de la marca és establir un avantatge competitiu capaç d’expressar la naturalesa i autenticitat de la marca. La gestió correcta de la imatge corporativa és indispensable per aconseguir desenvolupar el branding, la personalitat i diferència. El posicionament estratègic de la marca s’aconsegueix quan aconseguim ser alguna cosa important en la vida del consumidor i això s’aconsegueix definint per a la marca uns atributs valorables i davant els quals el seu públic reacciona sensiblement. En un mercat cada vegada més competitiu, desenvolupar una estratègia comunicació que ens permeti ser recordats i promoure la repetició de compra, és una de les màximes aspiracions en el posicionament estratègic de la marca i en el branding.

Quines són les claus del posicionament estratègic de la marca?

Posicionar-se en la memòria dels nostres consumidors i fer-ho de manera que percebi la marca de manera emocional, fent que identifiqui uns valors en els quals se senti reconegut. Quan es compleix aquest objectiu, el posicionament estratègic de la marca millora la comunicació corporativa i dota l’empresa d’un discurs intransferible. El posicionament estratègic de la marca ens permet projectar valors i la credibilitat per als productes i serveis que representa la marca.

Què fa el posicionament estratègic corporatiu en una empresa:

  • Defineix qui vull ser per als meus clients com a marca
  • Escriu l’estratègia de branding per posicionar-nos al mercat.
  •  Fa que la marca destil·li personalitat i comportament identitari.
  • Construeix la seva notorietat i diferència.
  • Projecta una visió única, avantatjosa i creïble per als clients de la marca.
  • Estableix la seva essència.
  • Dota de significat els missatges i promeses que fa al seu públic.
  • Desenvolupa una comunicació beneficiosa per a la marca.

Tipus de posicionament estratègic d’una marca

El posicionament estratègic de la marca a més de constituir la seva personalitat defineix clarament el seu comportament, d’aquesta manera hi ha tantes estratègies de posicionament en el branding com personalitats de marca puguem desenvolupar, però la majoria d’elles segueixen els següents patrons:

El posicionament estratègic de la marca basat en els arquetips de Carl Gustav Jung

La majoria de marques construeixen la seva personalitat amb las pautes que va establir Carl Gustav Jung amb la seva teoría dels dotze arquetips. L’estudi del comportament humà li va permetre identificar uns patrons de conducta “universals”, que estan presents en tots nosaltres, la nostra forma d’actuar i la nostra visió del món compleix uns patrons de comportament als quals pertanyem. Les tècniques que utilitzem per a la creació d’una personalitat de marca i el desenvolupament del seu posicionament estratègic, es fonamenten en la seva teoria. Quan busquem construir una personalitat de marca, perquè aquesta connecti emocionalment amb els seus consumidors, els patrons socials sempre són els mateixos i el seu coneixement permet adequar la nostra comunicació a “la manera de fer” dels seus usuaris i consumidors.

Claves del posicionamiento estratégico de una marca en el branding

El posicionament estratègic de la marca basat en el preu

L’oferta i el descompte és un veritable salvavides per a moltes empreses, oferir preus baixos o incentivar el consum a través d’ofertes i descomptes, no és ser referent de res, en realitat, en el moment que un competidor pot oferir un producte similar en qualitat , aspecte i preu, el posicionament s’ensorra. Però si és cert que el preu influeix sensiblement en la decisió de compra, així la percepció de “més econòmics que …”, és estratègicament beneficiós per a una marca.

Claves del posicionamiento estratégico de una marca en el branding

El posicionament estratègic de la marca basat en el desafiament

Aquest posicionament estratègic es basa en desafiar a l’usuari o consumidor del producte, normalment creant un dilema enfront de productes similars de la competència. Aquesta actitud de repte constant, contribueix a definir personalitats de marca singulars i amb molt de caràcter.

posicionamiento-basado-en-el-desafio-claves-del-posicionamiento-estrategico-de-una-marca-en-el-branding

El posicionament estratègic de la marca basat en la qualitat

La qualitat és un intangible de la mateixa manera que els atributs que representen a una marca. El concepte qualitat impregna a moltes empreses a tot el que fan. El posicionament estratègic de la marca no és altra cosa que allò que realment fem, per això és una excel·lent estratègia de branding adoptada per moltes empreses que aconsegueixen diferenciar-se al mercat per la qualitat dels seus productes.

Claves del posicionamiento estratégico de una marca en el branding

El posicionament estratègic de la marca a través de la diferència

És l’estratègia més viable quan el producte disposa d’una característica particular, que el distingeix notablement dels seus competidors.

Claves del posicionamiento estratégico de una marca en el branding

El posicionament estratègic de la marca basat en l’antagònic

En mercats saturats, on els consumidors han perdut la capacitat de sorpresa i d’atenció, aparèixer com una nova marca basada en una visió contrària al que predeterminat, és un excel·lent posicionament estratègic de la marca. Presentar-se com l’alternatiu o l’alternativa, és ideal en mercats amb públics joves.

Claves del posicionamiento estratégico de una marca en el branding

Avantatges del posicionament estratègic de la marca en termes econòmics

El branding permet obtenir grans avantatges per a les empreses. Una marca amb un posicionament estratègic definit, pot estalviar grans sumes en publicitat convencional, ja que aquesta posseeix capacitats que la fan reconeixible i més valorada pels seus consumidors, en aquest cas, els esforços publicitaris per vendre seran menors.

Més sobre branding i el posicionament estratègic de la marca

La influència del branding en l’augment de vendes

Fidelització de clients a través del branding

Marca, identitat corporativa i branding

Branding és més

Branding y diferència

Branding que augmenti la competitivitat de la marca

Neurobranding

Branding en 10 tweets

Manual d’identitat corporativa online

Branding a internet

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts