Campanyes de publicitat

Creem campanyes de publicitat dirigides a actuar sobre la decisió de compra dels teus clients potencials, combinant tècniques de màrqueting i criteris de branding.

Construïm un missatge publicitari diferenciador, basat en la USP (Unique Selling Proposition), fent als teus clients potencials, una proposta de venda irrenunciable.

Creem el missatge principal de les campanyes de publicitat basant-nos en el benefici que obtindran en adquirir el producte o servei.

Establim el missatge clau de les campanyes de publicitat, sota un concepte diferenciat, avantatjós i creïble per als teus clients potencials.

Definim la promesa de valor dels teus productes i serveis, amb un to de comunicació associat al posicionament i branding de la teva marca.

Cuidem de forma estratègica i meticulosa la qualitat del disseny gràfic.

Desenvolupem la “Reason why” o raó per la qual el producte o servei ens aporta avantatges, de forma racional i argumentada.

Creem les campanyes de publicitat amb una comunicació beneficiosa per a la marca, que destil·la sempre la seva identitat i comportament corporatiu.

Pensem i desenvolupem un concepte creatiu associat als beneficis i emocions que tindran els consumidors amb el seu ús o consum.

Fem que les campanyes de publicitat transmetin als teus clients potencials una promesa interessant, evocadora, aspiracional i afí seu estil de vida.

A adn studio desenvolupem les campanyes de publicitat pensant les motivacions que fan reaccionar al consumidor. Com pensa el client, què el fa interessar-se per la nostra oferta?, Què l’impulsa a comprar?.

En les campanyes de publicitat, concepte, creativitat, promesa de valor i estratègia de comunicació, persegueixen aquest objectiu: Interessar, seduir, convèncer, transformar i vendre.

  • Creem les campanyes de publicitat segons objectius del pla de màrqueting de l’empresa.
  • Desenvolupem tota l’estratègia creativa i creem totes les peces gràfiques i audiovisuals.
  • Dissenyem i produïm totes les creativitats i eines de màrqueting de les campanyes de publicitat: Spots, anuncis, promocions, catàlegs, webs, eines online, e-mailings, banners, apps, street màrqueting, presentacions, vídeos, newsletters, fulletons, publicacions comercials, mailings, etc…