Disseny d’identitat corporativa per al Club Nàutic Vinanova – Branding, redisseny de marca, imatge corporativa

La nova identitat corporativa per al Club Nàutic de Vilanova s’ha desenvolupat amb l’objectiu a ajudar a formular un discurs corporatiu propi, que doti de personalitat els seus missatges de comunicació, augmenti la seva visibilitat i projecti els seus valors.

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Objectius de la nova identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

Objectius i propòsits del projecte de branding::

 • Permetre que el Club Nàutic Vilanova adquireixi personalitat i la capacitat de parlar amb veu pròpia al seu públic.
 • Aconseguir que el Club Nàutic Vilanova pugui mostrar-se als seus clients i explicar la seva millor versió des de l’autenticitat.
 • Augmentar valor percebut pel Club Nàutic Vilanova.
 • Impactar de forma positiva i controlada sobre la percepció que tenen els públics afins al Club Nàutic Vilanova de la seva oferta.
 • Aconseguir establir una comunicació efectiva entre els serveis que ofereix el Club Nàutic Vilanova i els seus usuaris.
 • Establir uns criteris de branding i una identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova que li permetin comunicar-se de forma coherent i ordenada.
 • Il·lustrar la seva personalitat i posicionar estratègicament com un port esportiu a tenir en compte.
 • Aconseguir desenvolupar una identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova que diferenciï i els distanciï d’altres ports esportius amb els quals competeix en la venda de serveis.
 • Ajudar a  formular un discurs genuí i intransferible que doti de personalitat dels missatges de comunicació del Club.
 • Augmentar la visibilitat i projectar el valor de la seva oferta de forma més atractiva que els ports competidors del Club Nàutic Vilanova en la seva zona ia la Mediterrània.

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Redisseny de la marca i normalització del símbol

Per al redisseny del logotip ens documentem sobre la normativa internacional que regeix la procedència del símbol del Club Nàutic Vilanova.
Els símbols en forma de banderí que identifiquen la major part de clubs nàutics del món es diuen grímpoles.

prelogo-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Formes i proporcions de la grímpola

La grímpola és la denominació específica que rep la bandera representativa d’un club nàutic. Les grímpolas són gallardets triangulars de proporció 3/5.

El fet que la forma de gallardet sigui triangular és degut al fet que així eren les primeres grímpoles en els clubs més antics del món, el Real Club de Yates de Cork (1720), Club de Yates del Támesis (1775) o Reial Club de iots d’Anglaterra Occidental (1827).

El Club Nàutic Vilanova amb el pas del temps va perdre la proporció de la grímpola tradicional, 3/5 que ara hem recuperat amb el símbol redissenyat.

origen-banderines-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Una de les institucions integrades en la Federació Internacional d’Associacions, amb seu a Canadà, està dedicada exclusivament a l’estudi i registre d’aquest tipus de banderes.

Estructura interna de la nova grímpola del Club

La majoria de clubs nàutics no respecten els criteris internacionals de la grímpola que ens identifica com a club, amb les proporcions 5×3. Probablement per desconeixement.

Proporció de l’antic símbol del Club

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Solució gràfica del nou símbol

estructura-logo-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Tipografia de la nova marca per al Club Nàutic Vilanova

A la la tipografia de la marca hem volgut que transmetre de manera subliminal essència del que és el Club Nàutic Vilanova, un club format per persones que viuen i estimen el mar, per tant, volíem que la tipografia del logotip d’alguna manera inspirés el esperit nàutic que els representa. Una forma recurrent en el món nàutic són els caps, aquests estan presents en totes les disciplines nàutiques. Si els dibuixem, tenen una forma característica, un tall diagonal en la seva forma ocasionat pels plecs, que hem volgut que la tipografia del logotip del Club ho expressés, d’aquesta forma a més, vam aconseguir diferenciar-nos també amb la tipografia de la marca.

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Versions de logotip

La marca resultant es resol en diferents disposicions, perquè d’aquesta manera pugui adaptar-se fàcilment a  totes les aplicacions possibles.

Original

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Versió negativa

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Versió simplificada

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Versió línia clara

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Elements de la identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

Identitat corporativa per al club: Targeta

Tarjetas Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al club: Paper de carta

Carta a-4 Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al clubSobre

Sobre Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al clubSignatura electrònica

Firma electrónica Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al clubAdhesiu vaixells

Adhesivo. Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al clubPhotocall

Photocall Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

Marxandatge de la identitat corporativa per al clubGorra

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al clubPolo

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al clubTassa

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al clubBossa de mà

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al club: Samarreta per a la secció Vela lleugera

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al club: Samarreta per a la secció pesca

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al club: Samarreta per a la secció Creuers

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Marxandatge de la identitat corporativa per al club: Samarreta per a la secció Submarinisme

Camiseta para la sección Submarinismo

La identificació de seccions en identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

Per identificar les activitats de cadascuna de les seccions esportives i socials del Club Nàutic Vilanova, hem creat una col·lecció de símbols. Ja que la majoria d’esdeveniments són nàutics i es practiquen a l’aire lliure, el criteri ha estat representar l’embarcació típica amb la qual es practica l’activitat principal de la secció.

Símbols identificatius de les seccions

iconos-secciones-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

El color és el segon element gràfic de la identitat corporativa per al club que ens servirà per distingir-les.

Sistema d’identificació en la identitat corporativa per al club nàutic a la secció Vela lleugera

cabecera-vela-branding-identidad-corporativa-club-nautic-vilanova-rediseno-de-logotipo

Sistema d’identificació en la identitat corporativa per al club nàutic a la secció de pesca

cabecera-pesca-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Sistema d’identificació en la identitat corporativa per al club nàutic a la secció creuers

cabecera-cruceros-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Sistema d’identificació en la identitat corporativa per al club nàutic a la secció d’actes socials

cabecera-social-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Sistema d’identificació en la identitat corporativa per al club nàutic a la secció de submarinisme

cabecera-submarinismo-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Implementació d’identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova en els cartells

El Club Nàutic Vilanova genera activitats constantment, una dels elements més comuns per comunicar internament i externa és l’elaboració d’uns cartells que es distribueixen en totes les instal·lacions i també en els entorns afins. Donada la disparitat de creadors d’aquests cartells, calia definir uns criteris i dotar-los d’una pauta, perquè tots els eventuals dissenyadors fessin el cartell amb els mateixos criteris i perquè la identitat corporativa per al club no es devalués ràpidament amb despropòsits gràfics.

Implementació de la identitat corporativa per al club en el cartell de concursos patrocinats

cartell-columbretes-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Implementació de la identitat corporativa per al club en el cartell d’activitats socials

cartell-social-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Implementació de la identitat corporativa per al club en el cartell de submarinisme

cartel-submarinismo-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Implementació de la identitat corporativa per al club en el cartell de pesca

cabecera-submarinismo-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa cartel-pesca-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Implementació de la identitat corporativa per al club en el cartell creuers

cartel-regata-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Eines de comunicació la d’identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

El Club Nàutic es comunica a tots els nivells, per a això desenvolupem totes les eines de comunicació més habituals, implementant acuradament la nova identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova.

Identitat corporativa per al Club Nàutic:  RollUp

Rollup Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al Club Nàutic: : Flyers

flyer-vela-portada-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al Club Nàutic: : Dossier divulgatiu

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Disseny de catàleg amb un sistema reticular basat en les diagonals pròpies de logotip

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Pàgines d’ubicació en el territori

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Pàgines de presentació de les seccions

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Pàgines de presentació dels serveis

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Pàgines de serveis nàutics i amarradors

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al Club Nàutic:  Tarifes

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al Club Nàutic: Avisos

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Identitat corporativa per al Club Nàutic: Senyalètica

rotulacion-club-identidad-corporativa-para-el-club-nautic-vinanova-branding-rediseno-de-marca-imagen-corporativa

Identitat corporativa per al Club Nàutic: Indicadors

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Aplicació la d’identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova al web

Identitat corporativa per al Club Nàutic al web

Diseño de identidad corporativa para el Club Nàutic Vinanova - Branding, rediseño de marca, imagen corporativa

Si te ha gustado, ¡compártelo!
  Escriu un comentari

  Sis + Sis =

  Abrir chat
  ¿En qué podemos ayudarte?