El disseny gràfic, factor decisiu de l’èxit empresarial a Alemanya

El diseño, factor decisivo del éxito empresarial en Alemania

Segons un estudi desenvolupat a Alemanya per Markenverband, Rat für Formgebung, més de la meitat de les empreses consultades contemplen el disseny gràfic com a factor clau per l’èxit de la seva marca, informa Horizont.

De l’estudi es desprèn que tres quartes parts de les companyies enquestades van augmentar considerablement la seva inversió en disseny gràfic en els últims cinc anys. Per això moltes d’elles van optar per externalitzar els seus departaments creatius o recórrer a agències de publicitat.

El 95% de les empreses consultades contemplen el disseny gràfic com un valor afegit a l’hora de llançar nous productes, el 87% com una oportunitat de guanyar quota de mercat, i el 84% com una manera de fixar preus.

D’altra banda, el 94% de les empreses consultades diuen utilitzar el disseny gràfic per reforçar la seva identitat de marca. A això cal afegir que el 84% de les companyies es mostren convençudes que el disseny els permet una major llibertat de moviments a l’hora de fixar preus. Així mateix, més de la meitat dels enquestats van admetre tenir en compte les habilitats creatives dels aspirants a un lloc de treball a l’empresa.

Segons l’informe, el 95% dels empresaris consultats asseguren que, a l’hora de contractar els serveis d’una agència de publicitat, esperen d’aquesta fonamentalment idees creatives.

Més de la meitat dels participants en l’estudi demanen també per part de les agències solucions fetes a mida i una eficient adaptació dels seus creatius a la filosofia corporativa de la companyia.

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts