Imatge de producte i disseny de packaging

Tots els productes competeixen en el lineal no només per la seva qualitat, que és essencial, sinó també per la seva capacitat de cridar l’atenció al costat dels seus competidors.

Un bon producte no serà triat en el lineal si no està vestit per vendre. Un mal packaging converteix al producte en un autèntic anònim o senzillament en un mal producte. Aquest parla al seu públic a través del seu disseny, i tan important com el que diu és, com ho diu.

A adn studio entenem que l’envàs o una etiqueta d’un producte ha de transmetre amb la seva imatge, sensacions, beneficis i promeses de satisfacció als seus usuaris i consumidors. El nostre treball consisteix a vestir el producte perquè aquest cridi l’atenció i sedueixi al consumidor gens més veure-ho.

  • Packaging
  • Imatge de producte
  • Caixes,
  • Envasos
  • Etiquetes
  • Formes de presentació creatives
  • Displays
  • Promocions en el punt de venda
  • Testers
  • Packaging promocional

adn studio ofereix un servei complet d’imatge de producte i disseny de packaging per a productes de tots els sectors, especialment per a gran consum, alimentació, cosmètic i industrial.
Avaluem les necessitats la marca, el mercat i el comportament dels seus clients potencials, d’aquesta manera, ens assegurem que l’envàs sigui funcional, cridi l’atenció i resulti el més atractiu possible per als consumidors.
El servei contempla el disseny gràfic, la redacció dels missatges comercials que emet l’envàs o etiqueta, les solucions tècniques, la selecció de materials d’impressió més adequats. Desenvolupem els dissenys en 3D i realitzem els prototips necessaris fins a l’aprovació final abans de la seva producció industrial.