Manual d’imatge corporativa per l’Ajuntament de Castellbisbal

Segons el decret 263/1991, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya. Tots els ajuntaments han d’adequar els seus símbols representatius a la llei i desenvolupar el manual d’imatge corporativa, que vetlli per la seva imatge pública.

Rebranding de la marca i manual d’imatge corporativa

El logotip de l’Ajuntament de Castellbisbal es trobava construït amb una iconografia extremadament figurativa amb tot tipus de detalls, que ocasionava múltiples problemes d’índole tècnica, de reducció i reproductiva.

D’altra banda el conjunt de la seva imatge institucional es veia desordenat i sense cap criteri corporatiu. El primer exercici va ser el de redisenyar el logotip amb els criteris de la llei del 91 que ordena les identitats municipals que alhora mantingués la identitat original.

Per això es desenvolupà un treball de síntesi que va donar com resultat aquesta nova identitat institucional implementada al manual d’imatge corporativa

adn_castellbisbal_logo_2Manual d'imatge corporativa per l'Ajuntament de Castellbisbal
Per instaurar els nous criteris corporatius es va construir un manual d’identitat corporativa amb els següents capítols bàsics

El Logotip

El manual d’imatge corporativa endreça el logotip, símbol, tipografia principal, tipografia secundària, el reticle, logotip i símbol, grandàries mínimes de la marca, l’ús correcte, l’ús incorrecte, l’ús de les versions de la marca, altres criteris d’aplicació, convivència amb regidories…

adn_castellbisbal_logos_3Manual d'imatge corporativa per l'Ajuntament de Castellbisbal

Colors corporatius

Referències de colors, aplicació a color.

adn_castellbisbal_colors_4Manual d'imatge corporativa per l'Ajuntament de Castellbisbal

Manual d’imatge corporativa

Targeta, targeta cara i dors, carta, carta 2, altres documents, instància, sobre americà, aplicacions sobre solapa, carpeta corporativa, carpeta d’expedients, etiqueta, segell, funda CD, caràtula CD, targeta alcaldesa, targeta cara i dors de l’alcaldesa, carta alcaldesa, carta 2 alcaldesa, saluda, sobre alcaldesa.

adn_castellbisbal_papereria_5-Manual d'imatge corporativa per l'Ajuntament de Castellbisbal

Comunicació institucional

Anunci, avís administratiu, avís carrer, senyalització d’obres i d’altres, cartell, tríptic: pauta corporativa, díptic: pauta corporativa, comunicació exterior, senyalètica exterior, senyalètica interior, rètols serveis municipals, pictogrames, vehicles.

adn_castellbisbal_senyaletica_6

Comunicació online del manual d’imatge corporativa

Pauta línia web, e-mails institucionals: pauta corporativa, presentació powerpoint.

adn_castellbisbal_web_8

Implementació de documents solemnes i protocolaris

Senyera, bandes d’alcaldia y llibre de signatures tambè és recullen al manual d’imatge corporativa

Si te ha gustado, ¡compártelo!
    Abrir chat
    ¿En qué podemos ayudarte?