Manual d’identitat corporativa

A adn studio desenvolupem el manual d’identitat corporativa que permet a les empreses desenvolupar la seva comunicació sense contradiccions que perjudiquin el seu missatge i la percepció qualitativa de la seva imatge corporativa.

El llibre d’estil normalitza el disseny i estableix les pautes i normatives per comunicar-se de manera clara i directa.

Paràmetres d’estil, color i acotació de tots els elements gràfics que construeixen la imatge corporativa de l’empresa.

Logotip

 • Símbol i logotip
 • Usos acceptables
 • Definició dels components bàsics
 • Tipografies
 • Estudi de resistència de llegibilitat
 • Material per a la reproducció
 • Colors corporatius
 • Aplicacions i suports especials

Identitat corporativa

 • Paper de carta
 • Sobre
 • Targeta de visita
 • Carpeta corporativa
 • Bossa
 • Signatura electrònica
 • Fax
 • Full d’informes
 • Factura
 • Adhesius
 • Cobertes

Comunicació identitat corporativa: Pautes

 • Anunci
 • Nota de premsa
 • Cartell
 • Avís
 • Nota informativa
 • Tríptic
 • Díptic
 • Catàleg corporatiu
 • Catàleg comercial
 • Instruccions tècniques
 • Manuals de producte
 • Presentació corporativa
 • Carátula de DVD
 • Plantilla de PowerPoint
 • Plantilla de Prezi

Comunicació exterior identitat corporativa: Pautes

 • Senyalètica exterior
 • Senyalètica interior
 • Vehicles comercials

Comunicació online identitat corporativa / pauta 

 • E-mails
 • Signatura electrònica
 • Plantilla newsletter
 • Identitat web
 • Pauta corporativa APP