Marca, identitat corporativa i branding. Què és que?

Marca, identitat corporativa i branding. Què és que? 1

La marca, identitat corporativa i branding són coses diferents però íntimament relacionades. Els productes, serveis o les empreses que els representen són quatre coses. El que semblen ser, el que a elles els agradaria ser, el que elles creuen que són i el que els seus clients realment pensen d’elles. Quan una marca planteja posicionar-se i desenvolupar la seva marca, identitat corporativa i una personalitat de forma estratègica, un dels errors imperdonables és no voler posar-se davant del seu mirall i reconèixer la seva problemàtica. El que aparentment semblen debilitats, en moltes ocasions poden ser factors de diferenciació imprescindibles per desenvolupar la seva personalitat, però si no estan disposades a autodiagnosticar, seguirem inventant i maquillant amb logos “xulos”. La marca, més enllà de veure representada per un logotip, la forma el comportament, els missatges de comunicació, la publicitat, la imatge gràfica, les persones que la representen, el packaging, la comunicació en xarxes socials, la comunicació retail, les seves promocions i la seva identitat corporativa. Tot és branding, absolutament tot configura el que entenem com a marca.

marca-identidad-corporativa-branding-que-es-que-vision

Marca i identitat corporativa són el mateix?

La marca són tots aquells atributs tangibles i intangibles que configuren la percepció del producte, servei o empresa que representa, i que al seu torn construeixen un to de comunicació característic en forma de personalitat o to de veu. Una identitat corporativa és la representació gràfica del conjunt d’atributs que configuren l’ànima de l’empresa o producte que representa.

marca-identidad-corporativa-branding-que-es-que-vision-lenon

I el branding, quina funció té sobre la marca, identitat corporativa i eines de màrqueting?

El branding és la disciplina que s’ocupa de comunicar els valors de la marca al seu públic i permet posicionar l’empresa, servei o producte a partir de la seva millor versió, construint la seva marca, identitat corporativa i estratègia que necessitarà per comunicar-se de forma coherent.

marca-identidad-corporativa-branding-que-es-que-vision-audrey

Com actua la personalitat de marca en una identitat corporativa?

Una marca mostra tenir personalitat quan és fàcilment recognoscible pel seu públic i quan projecta un discurs particular i genuí. La capacitat de diferenciar-se dels seus competidors, o dit d’una altra manera, de projectar una forma de fer diferent i singular, és un altre factor que determina clarament la personalitat d’una marca.

marca-identidad-corporativa-branding-que-es-que-vision-allen

I el comportament de la marca, què és, branding, marca, identitat corporativa…?

En la seva comunicació la personalitat d’una marca es desenvolupa de forma molt semblant al comportament humà. Igual que un nen que s’està formant com a persona desenvolupa la seva personalitat. Principis, ètica, valors, comportament, relació amb els altres, com es comunicarà, sabrà explicar-se i defensar-se, serà competitiu, ho reconeixeran, quin serà el seu comportament en la societat, a quina tribu pertany, empatia, etc .. ¿Vital, veritat ?, amb les marques els passa el mateix. L’estratègia de branding ens ajudarà a definir una personalitat i en conseqüència un comportament propi per a la marca.

marca-identidad-corporativa-branding-que-es-que-vision-lolita

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts