Categories
@CAT Product manager @CAT Sector gran consum Branding Casos d'èxit CEO d'una Startup Comunicació de marca Comunicació en punt de venda Comunicació en xarxes socials Comunicació publicitària Comunicació retail Director de màrqueting Disseny de logotips Disseny gràfic Eines de comunicació Estratègia de comunicació Imatge de producte Llançament de productes Posicionament estratègic de marca Presentacions Presentacions multimèdia Publicitat display i SEM Responsable de comunicació Sector alimentació

Creativitat i disseny de packaging per al sector veterinari de la marca Stangest

Creativitat i disseny de packaging per al sector veterinari de la marca Stangest

Elaboració d’un llibre d´estil que defineix la pauta corporativa de tota la família de productes i els paràmetres del disseny de packaging per al sector veterinari de la marca Stangest.

Branding    |    Imatge de Producte    |    Disseny de Packaging

SOBRE EL PROJECTE
Briefing:

Cantabria Labs sol·licita la creativitat i el disseny de packaging per al sector veterinari de la seva marca Stangest. El projecte consisteix en dissenyar un llibre d’estil amb una pauta que aporti ordre i criteri corporatiu als envasos de tota la família de productes, i contribueixi a desenvolupar la identitat de la seva marca.

Solución:

Abordem el disseny de packaging per al sector veterinari respectant alguns elements del disseny original per diversos motius, per reconeixement de marca, la imatge dels envasos de Stangest són reconeguts per professionals i propietaris de mascotes. En segon lloc, pel llarg període de convivència que tindran els envasos antics i nous.

Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - Stangest
Creativitat i disseny de packaging pel sector veterinari - Cantàbria Labs - Stangest
ESTRATÈGIA

Objectius de comunicació i corporatius del disseny de packaging per al sector veterinari

La proposta de disseny de packaging per al sector veterinari cerca generar atenció a través del disseny i aconseguir la venda. El posicionament de la marca aconsegueix una ràpida identificació de producte i promoure la repetició de compra.

Als packs dirigits a professionals, hem apostat clarament per augmentar la percepció de valor del producte per al veterinari, mostrant-nos amb una imatge més professional i ordenada.

A l’àmbit comercial augmentem l’atenció del consumidor, amb un to de comunicació amb què guanyem visibilitat i generem més atenció al lineal, amb un disseny comercial i diferenciador, impactant sobre el propietari de la mascota amb l’arquitectura del disseny, el color i l’ús de fotografies d’animals residents en protectores.

Diseño de packaging para el sector veterinario - adn studio
MANUAL D’IDENTITAT

Disseny del llibre d’estil

Un dels objectius de branding és aconseguir que la seva família de productes sigui reconeixible en totes les ocasions, per això hem dissenyat un manual d’identitat que defineix les regles i l’arquitectura del disseny del packaging, la norma de proporcions, les tipografies, la definició dels colors per identificar els diferents tractaments i el disseny d’una col·lecció de símbols identificatius dels usos, protecció, nutrició, higiene i educació.

D’aquesta manera qualsevol dissenyador pot dissenyar un nou envàs amb uns criteris de branding, clars i sense fissures. El resultat final es resumeix a que qualsevol envàs és reconeixible avui i en el futur com un producte Stangest.

Imagen target - Mensajes diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - adn studio
Diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest
Acotaciones del diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest
Cotas del diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest
Regla de proporciones del diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest - adn studio
Colores del diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest
Tipografía del diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest - adn studio
Símbolos del diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest - adn studio
Mensajes diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - adn studio
Diseño de packaging para el sector veterinario Cantabria Labs - stangest
Diseño de packaging para el sector veterinario Profesional Cantabria Labs - stangest
IMATGE DE PRODUCTE

Exemples de packaging professional i d’ús veterinari

El disseny dels envasos d’àmbit professional emeten la proposta de valor: “Consulta al teu veterinari” amb el propòsit de posar en valor el nostre client i reforçar la idea que és un producte específic per a vererinaris; a més, els separem clarament dels productes dirigits als propietaris de mascotes, pel color i una imatge il·lustrada característica.

Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - protector solar perro gato - Stangest
Creativitat i disseny de packaging pel sector veterinari - Cantàbria Labs - Stangest
IMage de productE

Exemples de packaging propietaris de mascotes

La creativitat i el disseny de packaging per als propietaris de mascotes, a més de definir-se en un llibre d’estil amb unes pautes rigoroses, ha tingut en compte també l’aspecte qualitatiu, és a dir, podem ser extremadament corporatius, però alhora, el disseny ha de ser bonic, evocador i reconeixible.

Creativitat i disseny de packaging pel sector veterinari - Cantàbria Labs - Stangest
Creativitat i disseny de packaging pel sector veterinari - Cantàbria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - omega 3 6 9 - perro gato - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - zinc vitaminas - Cantabria Labs
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - regulador digestivo perro gato - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - Cantabria Labs - Stangest
Creatividad y diseño de packaging para el sector veterinario - toallitas perro gato - Cantabria Labs - Stangest