Categories
Administració pública Branding Comunicació de marca Comunicació online Disseny de logotips Disseny gràfic Eines de comunicació Manual d'identitat corporativa

Disseny de logotip i identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

Disseny de logotip i identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova

Identitat corporativa per al Club Nàutic Vilanova – Disseny de logotip i confecció del llibre d’estil per a la comunicació corporativa de la marca

Branding    |    Disseny de logotip  |    Identitat corporativa    |   Comunicació institucional

EL PROJECTE
Briefing:

Els socis eren conscients que per afrontar els reptes del Segle XXI, havien de millorar la identitat corporativa per al Club i establir uns paràmetres de comunicació que els permetin transmetre els seus valors.

Solució:

El projecte de branding i la identitat corporativa per al Club Nàutic de Vilanova, lI permetrà emetre un discurs corporatiu propi i ajudarà al fet que els seus missatges de comunicació siguin identitaris, ordenats i coherents amb la seva realitat.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
DISSENY DEL SÍMBOL

Redisseny del logotip i modernització del símbol

La procedència del símbol del Club Nàutic Vilanova es regeix per la normativa internacional que defineix els símbols de la major part de clubs nàutics del món, les grímpoles. El Club Nàutic Vilanova amb el pas del temps va perdre la proporció de la grímpola tradicional, 3/5 que hem recuperat en totes les seves versions.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova 2
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
DISSENY GRÀFIC

Identitat corporativa per al Club

La identitat corporativa per al Club es compon dels elements més usuals; Paper de carta, targeta, sobre, signatura electrònica, full d’avisos,.. però també d’elements propis de la comunicació institucional, com poden ser un rollup, photocalll, enganxines per a les embarcacions, banderes, mètopes, etc…

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova 3
IDENTIFICACIÓ DE LES SECCIONS

La identitat corporativa per al Club Nàutic de Vilanova en la comunicació institucional

La identitat per al Club Nàutic de Vilanova resol la comunicació quotidiana, identificant clarament les seves seccions i dotant a cadascuna d’elles d’uns cartells editables, perquè els seus responsables puguin comunicar els seus esdeveniments de forma autònoma.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
DISSENY EDITORIAL

Eines de comunicació de la identitat corporativa per al Club

El Club Nàutic Vilanova es comunica a tots els nivells, per a això desenvolupem totes les eines de comunicació més habituals, implementant acuradament la nova identitat corporativa. Les diagonals tangents del símbol, serveixen per construir els paràmetres  corporatius que doten de personalitat cadascuna de les pàgines dels catàlegs i fullets, fent en tot moment reconeixible la identitat corporativa del club en cadascuna de les seves peces.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
RETOLACIÓ

Senyalètica amb la identitat corporativa per al Club

El recinte del Club Nàutic identifica amb els criteris corporatius totes les localitzacions a associats i transeünts.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
MARXANDATGE
Implementació de la identitat corporativa, en articles nàutics i promocionals per al Club

El Club Nàutic Vilanova com la majoria de clubs, disposa d’un material de marxandatge de venda o regal per als propis associats o simpatitzants. La identitat corporativa per al Club es va implantar també en tot aquest material comunicatiu.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
DISSENY WEB

Comunicació online amb la identitat corporativa per al Club

La identitat corporativa és va implantar a tota la comunicació online

  • Web
  • Newsletter
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
ESTRATÈGIA DE BRANDING
Objectius de comunicació

La nova identitat corporativa per al Club Nàutic li permetrà:

Adquirir personalitat i la capacitat de parlar amb veu pròpia als seus públics.
Explicar la seva millor versió des de l’autenticitat.
Augmentar el seu valor percebut.
Impactar de forma positiva i controlada sobre la percepció que tenen els públics afins del Club Nàutic de la seva oferta.
Aconseguir establir una comunicació efectiva entre els serveis que ofereix el Club i els seus usuaris.
Comunicar-se de forma coherent i ordenada.
Posicionar-se estratègicament com a un port esportiu a tenir en compte.
Ajudar a formular un discurs genuí i intransferible per donar personalitat als seus missatges de comunicació
Augmentar la visibilitat i projectar el valor de la seva oferta de forma més atractiva que els ports competidors, a la seva zona de la Mediterrània.

Diseño de logotipo e identidad corporativa para el Club Nàutic Vilanova
Obrir chat