Categories
@CAT Sector industrial Branding CEO o empresari Disseny de logotips Disseny gràfic Manual d'identitat corporativa

Disseny dels logotips del grup industrial Pujol i identitat corporativa

Pujol

Disseny dels logotips del grup industrial Pujol i identitat corporativa

Disseny dels logotips del grup industrial amb una arquitectura de marca monolítica, en la qual tots els símbols parteixen de la mateixa retícula interna.

Branding    |    Disseny de logotips    |    Arquitectura de marca    |   Identitat corporativa

SOBRE EL PROJECTE
Briefing:

Pujol Group sol·licita el disseny dels logotips del grup industrial, amb l’objectiu de reforçar la imatge de l’holding empresarial i desenvolupar una estratègia de comunicació corporativa amb la qual totes les marques i empreses de el grup es vegin beneficiades. El propòsit del disseny dels logotipos del grup industrial té com a objectiu principal acabar amb la percepció de desordre produït per marques diferents entre si i desactualitzades pel pas dels anys.

Solució:

Per al disseny dels logotips del grup industrial vam proposar implementar una arquitectura de marca monolítica, en la qual tots els logotips del grup parteixen de la mateixa retícula interna, de manera que l’essència de la marca principal es veu representada en totes les divisions de negoci i empreses del grup. Amb el nou disseny dels logotips del grup industrial sota un sistema, aconseguim que es percebi la mateixa imatge en tots els nivells i eines de comunicació, web, catàlegs, fulles tècniques de producte, identitat corporativapackaging, etc.. aconseguint d’aquesta manera que en totes les marques es pugui reconèixer la seva pertinença al grup.

Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Evalam
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Ion
ARQUITECTURA

El disseny dels logotips del grup industrial Pujol

El nou disseny dels logotipos del grup industrial Pujol parteix d’una estructura geomètrica hexagonal, amb la qual vam crear formes simbòliques representatives de les marques. Sota aquesta arquitectura vam dissenyar tots els logotips del grup, però la utilitat d’aquest sistema simbòlic és que en cas que en un futur el grup adquireixi o constitueixi una nova empresa, el sistema permet crear nous símbols seguint la mateixa arquitectura de marca monolítica.

La renovació d’imatge per a un grup d’empreses centenari, requereix d’un posicionament estratègic de marca que permeti impulsar la seva superespecialització en la producció de forns industrials i en el desenvolupament del vidre laminat amb EVA. El nou disseny dels logotips del grup industrial Pujol contribuirà a impulsar el creixement exponencial de les marques i empreses de Pujol Group.

Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Evalam
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Ion
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Ion
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa - Tarjetas
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa - Tarjetas I-on
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa - Tarjetas Evalam
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Márgenes
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Color
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos pujol - Zona de seguridad
BRANDING

Disseny de la identitat corporativa

La nova identitat corporativa parteix d’un sistema, un patró que es val de la repetició sistemàtica dels diferents elements corporatius, tipografia, colors, retícula,.. per a la imatge corporativa i també per a totes les eines de comunicació de les marques del grup.

La aplicació d’un sistema de marca monolítica, emprant la mateixa arquitectura a tots els nivells, a les marques i les seves divisions de negoci, aconsegueix la relació corporativa entre totes les marques del grup. En qualsevol cas, la implementació del disseny dels logotipos del grup industrial a la identitat corporativa, reporta altres avantatges, més enllà de la millora de la imatge de marca del grup:

  • Redueix costos i optimitza la inversió en màrqueting i comunicació, ja que totes les eines de comunicació es construeixen sobre el mateix patró.
  • Augmenta el reconeixement de marca i en conseqüència la visibilitat de les marques del grup en el mercat.
  • Estableix les bases per al creixement de la corporació amb noves marques, empreses i adquisicions en el futur.
  • Facilita el desenvolupament i implementació d’estratègies de màrqueting corporatives.
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa - Libreta
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial - Identidad corporativa - Pauta de maquetación
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa - Bolsa
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa - Ion
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos Pujol - Identidad corporativa Agenda
Diseño de los logotipos del grupo industrial Hornos pujol
Obrir chat