Categories
Campanyes de publicitat General

Què és la publicitat de marca i per què l’hauria d’utilitzar?

A més dels avantatges que pugui oferir un producte o servei, és important captar l’atenció de la gent i construir vincles duradors amb els clients. La clau per aconseguir això és la publicitat de marca.

Aquest tipus de publicitat ajuda a establir les relacions comercials entre els clients i l’empresa. L’objectiu és aconseguir que la marca es vegi bé i es generi una sensació de lleialtat cap a l’empresa, de
forma intel·lectual i emocional.

Tipus de publicitat que influeixen a la demanda d’una marca

Hi ha la publicitat de marca esmentada anteriorment i els anuncis comercials, que busquen una acció immediata de part dels consumidors, mentre que l’altre estil de publicitat comentat, té com a objectiu incrementar la demanda a nivell general.

La majoria dels anuncis permeten que els especialistes de publicitat puguin mesurar fàcilment com va cada campanya, a través de les mètriques (enllaços, quantitat de vegades que s’ha instal·lat a una app, codis de descompte, etc.). Tot i que requereixen més anàlisis i proves, solen oferir millors resultats i un retorn d’inversió més òptim.

Els anuncis de marques que no tenen un paràmetre enllaçat, com els que es mostren a la TV, les revistes o la ràdio, no demanen a les persones que facin una acció, per la qual cosa es fa més difícil mesurar-ne el rendiment.

De la mateixa manera, la idea de mostrar anuncis que no es puguin mesurar són útils per incrementar l’abast de la marca, ja que més persones podran veure el que ofereix l’empresa i recordar-ho després. Es pot dir que l’objectiu de la publicitat és generar una impressió positiva a la gent, aconseguir que més persones vegin la marca i incrementar la demanda en el temps.

Les campanyes que es dissenyen fent aquesta publicitat afegeixen molt de valor, malgrat que en alguns casos no es pot mesurar la seva eficàcia. Com més persones estiguin al corrent de la marca, més confiaran i augmenten les possibilitats que comprin. Això està directament relacionat amb els anuncis basats en l’experiència.

¿Qué es la publicidad de marca y por qué debería usarla?

Per què fer servir la publicitat de marca

Una de les raons principals és que mostrar la marca promou la identitat de l’empresa, és a dir, s’impulsa una imatge positiva que estigui alineada amb els valors empresarials de la companyia. Aquesta identitat es compon del logotip, els colors, el tipus de lletra que es faci servir, la presència online i altres elements visuals.

Cadascun daquests aspectes diu molt de l’empresa. Per exemple: una marca seriosa com les que es dediquen a assumptes legals o financers solen tenir una identitat més professional que es reflecteix al logo, la presència web, tipus de lletra), etc. Si necessites un professional que estigui a prop teu, pots contactar-ne un en col·laboració amb 2×3. D’altra banda, si l’empresa es dedica a oferir serveis recreacionals, l’ideal és que el logotip sigui més jovial i tingui una aparença més relaxada.

Algunes marques han desenvolupat una identitat tan forta, que ja la gent les reconeix sense necessitat de que aparegui el nom de l’empresa a baix del logotip.

Així mateix, la publicitat de marca fomenta la confiança en la marca i les persones solen comprar més a les empreses en què confien. Una manera d’aconseguir aquesta credibilitat és consolidar-se com a líder a la indústria, en superar la competència. Per exemple: es poden presentar experts de la marca que demostrin el seu coneixement, o també es podria patrocinar un esdeveniment comunitari, entre d’altres activitats.

Tots aquests mètodes serveixen per millorar el reconeixement de la marca, impulsant així la credibilitat i la confiança en l’empresa.