Administració pública

Amb els nostres serveis de branding i publicitat per a l’administració pública comunicarem el teu projecte o iniciativa social de manera integral i estratègica, amb l’objectiu de construir una comunicació eficaç amb els teus públics i amb la societat en general. Amb una comunicació beneficiosa per al teu projecte, assegurant-nos que sempre destili la seva identitat, to i comportament corporatiu.

Creem campanyes de publicitat educacionals, de formació, de promoció turística, institucionals, d’orientació al consum i d’informació als consumidors i ciutadans.

  • Fem un diagnòstic del projecte. Analitzem a fons la vostra comunicació i us plantegem com millorar-la.
  • Et proposem accions de comunicació corporativa afins als objectius del teu projecte educacional, turístic, promocional, comercial o de conscienciació.
  • Desenvolupem una campanya o una acció promocional, des del concepte inicial fins a la seva completa execució.

Amb els nostres serveis de branding i publicitat per a l’administració pública, aportem una visió nova, fresca i creativa a la teva institució i a les teves campanyes de difusió.

Branding per a organismes, institucions i departaments de l’administració pública

Amb els serveis de branding per a l’administració pública, creem la teva estratègia de comunicació de marca amb visió global i elaborem un pla de comunicació que s’ajusta als teus objectius educacionals o de promoció i al teu posicionament institucional, desenvolupant de forma estratègica el següents punts:

Definim el posicionament estratègic de marca, identificant i posant en valor allò que la fa única, irrepetible i realment atractiva per a la ciutadania.

Creem un to de comunicació propi i definim tots els missatges verbals i visuals que la institució necessitarà per comunicar-se amb els seus públics.

Dissenyem la image de campanya, de manera que cridi l’atenció, desperti l’interès, encengui el desig transformació i contribueixi a augmentar el seu coneixement.

Dissenyem un logotip memorable, conceptual, genuí i notori, perquè el seu públic objectiu identifiqui el que representa la marca i la retingui en la seva memòria.

Confeccionem un libre d’estil que normalitzi el disseny i estableixi les pautes per a tots els elements gràfics que conformen la identitat de la marca.

Definim els missatges clau de la comunicació de la marca, els seus arguments i missatges clau per a la web, els anuncis, els fulletons, campanyes, xarxes socials, etc.

Creem un Storytelling que connecti emocionalment amb els nostres diferents públics.

Construir una marca és aconseguir que et valorin positivament, per empatia, per transmetre una experiència emocional, per connexió, per confiança i credibilitat. Amb els nostres serveis de branding i publicitat per a l’administració pública aconseguiràs diferenciar-te i definir-te de forma estratègica davant la ciutadania i a més, comunicar-te de forma coherent i eficaç al llarg de el temps.

Projectes relacionats