Categories
Agència de publicitat Aplicacions per a mòbil Aprendre Bloc Branding Clients Desenvolupament de negoci online Disseny Web e-mail màrqueting Estratègia de comunicació Llançament de productes Màrqueting directe Màrqueting online Posicionament estratègic de marca Presentacions multimèdia Tendes e-commerce

Com fer branding online

El branding online consisteix a implementar el  posicionament estratègic de la marca a Internet, de manera que la nostra marca faci una proposta de valor irrenunciable i aconsegueixi expressar la seva essència i la seva capacitat de reconeixement en qualsevol plataforma online, ja sigui a la web, a una App o en les xarxes socials, a través del seu to de comunicació i la seva identitat corporativa, fent que el consumidor pugui reconèixer-la, recordar-la i associar un valor significatiu als productes i serveis que representa.

Branding online a la web

Així com el branding online és essencial per construir la proposta de valor de la marca i la seva diferenciació a internet, el marketing online és estratègia i anàlisi. Podem saber exactament quants leads he aconseguit amb els meus anuncis, el nombre de visites a la landing page, el temps de permanència a cada pàgina del web, fins i tot qui ha posat el ratolí sobre el meu anunci. De poc serveix disposar de tota aquesta mètrica si no tenim una proposta de valor que ens ajudi a definir una estratègia de branding online perquè la marca aconsegueixi desplegar la seva personalitat a la web. Si no som reconeixibles, si no romanem en el record, si com a usuari no percebo el valor que la marca atorga a tot allò que representa. Vendrem una sola vegada i passarem a l’oblit.

Branding online - Proposta de valor

El posicionament de marca en l’estratègia de branding online

Avui sabem que els consumidors ja passen més hores amb el seu mòbil que veient la televisió, però, la gran assignatura pendent de la majoria de marques és implementar el seu posicionament estratègic de marca i expressar-se amb el seu to de veu particular amb una estratègia de branding online a internet. On és la percepció de valor de la marca?, quines emocions despertem als nostres clients potencials? On queda el record de marca quan abandonen el site? Si no som capaços de seduir amb la nostra personalitat de marca, com es recordaran de nosaltres?. En resum, de què serveix tanta mètrica si ni tan sols sabem si la proposta de valor de la marca ha arribat o no al nostre públic? Definir una estratègia de branding online és la millor manera d’augmentar l’eficàcia i el rendiment comercial de la nostra activitat a internet.
Branding online - Posicionament estratègic de marca

La diferenciació és autenticitat

Si aconseguir posicionar-se en la ment del consumidor i ser recordat és l’objectiu principal que s’ha de perseguir en l’estratègia de branding online, per què hi ha tantes marques que descuiden la diferenciació en el seu branding online? Les marques que romanen en la nostra memòria es caracteritzen per emetre un discurs diferenciat, directe i amb un to de veu característic. Les peculiaritats que el conformen són (1) el tipus de missatges que emeten, de caràcter emocional, aspiracional i centrat en complir una promesa i (2) la seva identitat corporativa està configurada per trets molt característics. Normalment aquesta comunicació de marca singular, respon també a el model de negoci, que es caracteritza per la diferenciació. Dit d’una altra manera, les marques que despleguen una personalitat arrasadora són aquelles que destil·len autenticitat i ho fan absolutament en tot el seu branding online. En el seu propòsit essencial com marques, en la seva identitat, a com nomenen i presenten als seus productes i serveis, en la imatge que transmeten quan construeixen la seva oferta, i sobretot en l’empatia que desprèn el seu to de comunicació en les xarxes socials.

branding online - marca autèntica

El branding online és essencial en els market place i el comerç electrònic

Diferenciar-se és el principal repte de la majoria de marques a internet, és aparentment senzill quan ho fem en xarxes socials, però es converteix en tot un repte quan parlem de market places, la lluita per destacar al costat de competidors, que en la majoria de ocasions ocupen nínxols i categories pràcticament idèntiques en qualitat, aspecte i preu, fa que la diferenciació de la marca sigui fonamental per aconseguir la preferència del consumidor en el moment de la decisió de compra. Definir el nostre branding online ens ajudarà a captar l’atenció i a oferir una proposta de valor diferenciadora, que contribueixi a que creixi el tiquet mitjà per comanda. El branding online no va de posar els colors corporatius o una iconografia a joc inspirada amb el logotip, el branding online consisteix a fer que els productes de la pàgina web sedueixin per la seva personalitat de marca i atractiu. El branding online s’impementa en gairebé tot, en la definició de l’oferta, en la descripció dels avantatges i atributs del producte, en la forma de presentació i en el packaging. Es tracta que tots els elements de la identitat treballin per a un únic propòsit, que no és altre que definir una proposta de valor per a la marca única i irrenunciable a la botiga online.

Branding online - Personalitat de marca

10 Consells perquè el teu branding online tingui èxit

 1. Desenvolupa el posicionament estratègic de la marca i defineix un model comunicatiu basat en la diferenciació.
 2. Simplifica la teva discurs i explica només allò que interessi a consumidor.
 3. Defineix un to de comunicació particular per la teva marca, comunica de manera clara per al teu públic. Sigues breu, concís i aspiracional.
 4. Exhibeix la teva especialització i què guanya el client amb això.
 5. Construeix l’oferta de forma concreta i sense ambigüitats.
 6. Mostra els avantatges i beneficis en primer nivell del web.
 7. La proposta de valor de la marca ha de ser sempre el centre de la comunicació.
 8. Promou la interacció, incitant a saber més o a preguntar.
 9. Mostra’t com a transformador. El branding online et servirà per explica el propòsit pel qual existeixes com a marca i com pots millorar o canviar la vida dels teus clients amb els teus productes.
 10. Objectiu Short List, tots els missatges de comunicació han de construir la personalitat de la teva marca per aconseguir ser recordat.
Categories
Aprendre Bloc

Botiga a internet: aspectes legals

Els requeriments legals per obrir una botiga a internet són els mateixos que per a qualsevol altre tipus de negoci. En aquest cas, en realitzar activitats professionals, haureu de donar l’alta censal amb el model 036 i alta l’activitat en l’epígraf corresponent d’impost d’activitats econòmiques IAE, així com seleccionar la modalitat de tributació d’IVA i IRPF, d’altra banda constituir la societat o bé demanar l’alta al RETA (autònoms).
Que valoren els consumidors:

Els usuaris consideren essencial a l’hora de realitzar compres a través d’una  botiga a internet:

 • Disposar d’informació sobre els seus drets com a consumidors.
 • Conèixer els mecanismes de seguretat per a les transaccions on line.
 • Identificació de l’empresa venedora.
 • Claredat en la informació contractual.
 • Transparència en la informació sobre el producte que volen adquirir.

Vistes aquestes dades, queda clar que és imprescindible, no només perquè la llei ho exigeixi, l’establiment d’unes Condicions de Compra a la  botiga a internet i que informin de manera clara i senzilla als consumidors sobre el procés que es portarà a terme i els seus drets.
Els aspectes necessaris a destacar per a la botiga a internet:

Per tal d’augmentar la credibilitat i generar la confiança necessària perquè tots els mecanismes de màrqueting desenvolupin la seva funció comercial eficientment, cal destacar:

Identificar clarament l’Empresa Venedora, amb un contacte directe:

Segons el que estableix l’art. 10 de la LSSI, totes les empreses que tinguin presència a Internet han d’estar clarament identificades, facilitant als seus usuaris les dades següents: Denominació Social, CIF, Adreça, Dades d’inscripció en el Registre Mercantil o registre públic en què es trobi inscrit, així com dades de contacte: telèfon, correu electrònic, fax, etc …)

La  botiga a internet ha de tenir una secció específica per a això.
Procés de compra descriptiu, fàcil i segur:

Cal indicar al consumidor quin és el procediment per fer la compra d’un producte a la nostra  botiga a internet, descrivint les diferents fases del procés: elecció de productes, presa de dades del comprador i del domicili de lliurament, elecció del mitjà de pagament , etc …; assenyalant les mesures de seguretat que es troben implantades en aquest procés: Sistemes de transmissió segura de dades-protocols de seguretat, passarel de pagament, certificats de seguretat, etc .., oferint a més unes FAQS (preguntes freqüents) per resoldre els possibles dubtes amb què es pot trobar l’usuari en el transcurs de la compra.

Transparència en els preus, facilitats en les formes de pagament:

En aquests aspectes el més recomanable és ser clar amb el consumidor, per això, és preferible indicar els preus amb els impostos inclosos (IVA) i detallar les despeses d’enviament dels productes segons les diferents zones de destinació, facilitant eines que permetin conèixer al consumidor el preu final de la compra amb tots els conceptes inclosos, abans de procedir a formalitzar els càrrecs.

Terminis i Forma d’entrega: És obligatori informar el consumidor degudament sobre els terminis i forma de lliurament dels productes adquirits.
Relacionar-se amb el client confirmant la recepció de la comanda:

Una vegada sigui rebut la comanda, l’empresa haurà d’enviar un correu electrònic de confirmació de recepció de la comanda al consumidor en el termini de 24 hores des de la recepció. En els casos en què les empreses no treballen els caps de setmana i sigui inviable complir aquest termini, s’haurà d’enviar el correu electrònic de confirmació en la jornada laboral hàbil següent a la recepció. En aquesta comunicació amb el consumidor poden realitzar-se també totes les observacions sobre la comanda siguin convenients. Així l’empresa pot aprofitar aquesta comunicació per informar sobre els terminis de lliurament o qualsevol incidència que es detecti en el mateix.

Ràpids i constructius en les devolucions o reclamacions:

Cal recordar que no hi ha diferències fixades per la normativa per a la devolució de productes adquirits “off-line” o “on line”, és a dir, el consumidor té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el producte. Per això, és fonamental assenyalar en les condicions particulars de venda els següents aspectes:

1. Limitar les causes de devolució de productes:
És recomanable limitar les causes de devolució de productes: danys en el producte, equivocació o no conformitat amb aquest, etc.
2. Casos especials:
En els casos d’equivocació i no conformitat amb la comanda, així com en productes que siguin susceptibles de còpia (com llibres, vídeos, cd’s, dvd’s, etc.), Caldrà establir expressament que perquè una devolució sigui admesa el producte ha d’estar intacte i correctament precintat i embalat.
3. Procediment a seguir en la devolució de productes:
Establir un procediment per a les devolucions i reclamacions, establir un e-mail o telèfon de contacte i determinar qui es farà càrrec de les despeses derivades de la devolució i de transport.
4. Termini de devolució a la  botiga a internet:
La Llei d’ordenació del comerç minorista estableix com a termini de devolució 7 dies comptats des del lliurament de la comanda al consumidor.
Jurisdicció o arbitratge:

Convé assenyalar expressament a quins sistemes de resolució de conflictes està sotmesa la  botiga a internet, principalment si la botiga es troba acollida al Sistema Arbitral de Consum o, si no, als jutjats i tribunals als que quedaran sotmeses els possibles litigis o conflictes entre les parts. En aquest sentit, cal assenyalar que quan es tracta amb consumidors finals, la normativa aplicable estableix que els jutjats i tribunals que seran competents en el cas de conflictes o litigis entre les parts, seran els del domicili del consumidor. Per aquest motiu, és més recomanable utilitzar Sistemes d’Arbitratge de Consum per resoldre els conflictes amb els consumidors finals.

Protecció de dades:

A l’hora d’obtenir dades d’usuaris / clients per a la tramitació de comandes a la nostra botiga a internet, és fonamental el compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades, principalment en relació amb els avisos o clàusules de privacitat, mesures de seguretat, etc.