Categories
Aprendre Bloc

Branding i posicionament estratègic corporatiu

Ajudem a les marques i les empreses a desenvolupar una identitat que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el comportament i to de comunicació natural més favorable per als seus interessos. No és suficient que la comunicació d’una empresa o l’envàs d’un producte concordin amb la seva realitat. L’atribut més important, és la manera que actua com a marca i la seva relació amb usuaris, clients i consumidors.
El nostre programa de branding i posicionament estratègic corporatiu de la marca aconsegueix implantar en la cultura de l’empresa un comportament dirigit, autèntic, avantatjós en tots els canals de comunicació de l’empresa i en les persones que la representen.

Els nostres serveis en el desenvolupament de programes de posicionament i branding

Totes les empreses i marques estan posicionades, encara que moltes d’elles sense coneixement, projecten un posicionament “natural” en la ment dels seus usuaris i consumidors, que no és el que desitjarien i molt menys el que necessiten. El posicionament de la marca va més enllà del disseny d’un bon logotip, aquest no deixa de ser una representació gràfica de la marca. A adn studio disposem d’un programa que permet establir els criteris de comportament de la marca en tots els processos de comunicació i eines de màrqueting de l’empresa. Ets el que ets, no el que dius que ets. Aquesta és la realitat que mou avui el mercat, els clients han deixat de respondre als estímuls publicitaris com abans. El comportament ho és tot: La manera com et comuniques, com escrius i com contestes i el més important: El que diuen de tu.

Anàlisi i creació de posicionament de la marca


Desenvolupament de l’estratègia de branding

A adn studio establim els criteris per construir una estratègia de branding que permeti establir relacions amigables entre la marca i els consumidors. Avui ha perdut la seva eficàcia el camí: Màrqueting> Canal> Mitjans> <Consumidor, i la repetició esgotadora de missatges publicitaris unidireccionals. Desenvolupem l’estratègia de branding amb la informació més rellevant de l’empresa: La seva relació amb els clients. Qui compra quan, quantes vegades i el millor: COM. Aquest coneixement ens permet trencar el monòleg unidireccional marca> client, per construir una relació amb els usuaris de marca que no crida, marca que no intenta, marca que no vol, marca que no em ven, per passar a ser: Una opinió favorable, una experiència interessant, una percepció satisfactòria, un referent social, algú que em respon, ser alguna cosa a la vida de l’usuari.

En l’estratègia de branding

 • Conceptualitzem un posicionament únic, avantatjós i creïble per als usuaris.
 • Establim la seva essència i significat intel.ligible per als públics d’influència.
 • Desenvolupem una comunicació beneficiosa per a la marca, que destil.li sempre la seva identitat i comportament.
 • Construïm un posicionament notori i diferenciat.
 • Revisem tots els paràmetres gràfics de la marca i redissenyem les eines de comunicació per adequar al posicionament

El concepte d’identitat i posicionament de la marca

Per desenvolupar la identitat per a una marca o empresa i construir un posicionament dirigit, analitzem el seu entorn social, la competència, el seu mercat d’actuació, els públics als quals s’adreça, i treballem la definició dels atributs. Cada qualitat i propietat és analitzada valorant si té cabuda en la construcció del posicionament. Acotar els beneficis que aporten els atributs, especialment per als usuaris i consumidors. I, finalment, els valors, que definiran el comportament de la marca per als seus usuaris i clients.
El posicionament és l’ADN de la marca, la seva identitat, la seva forma d’actuar, la seva opinió pública, la seva representació, el seu comportament i la ubicació “apreciació” que aconseguirem en la ment del consumidor com a producte, marca o empresa.
El posicionament es transmet a tot aquell que interactua amb l’empresa, marques i empreses comuniquen amb tot: Logotip, material gràfic, catàleg corporatiu, web, packaging, ofertes, promocions, persones, respostes, canals de distribució. A adn studio el posicionament i el programa d’identitat corporativa es desenvolupa pensant a ser implementat en el pla de comunicació de l’empresa, en els empleats, en totes les eines de màrqueting. El Posicionament actua en tot per lluitar per un lloc en la ment del consumidor.


Implantació del posicionament a l’empresa: El pla de comunicació

El mercat ha canviat, el consumidor avui està sobresaturat de missatges publicitaris. Les persones desenvolupem mecanismes de defensa, especialment els joves, en els quals es tendeix a desatendre tot el que fa olor de publicitat. Treballar un pla de comunicació basat en el posicionament permet arribar de manera natural al consumidor, perquè hem construït la nostra identitat pensat en la seva percepció de la nostra realitat com a marca o empresa, i en les seves preferències i afinitats.
La resposta a la saturació és la simplificació, el posicionament és simplificació en estat pur, posar blanc sobre negre. Arribem al consumidor perquè som ideals i fets a mida.
A adn studio el posicionament s’implanta amb un pla de comunicació que actua en tots els àmbits de l’empresa i públics d’influència.


Disseny del logotip, naming i tag line

El logotip
A adn studio dissenyem els logotips i marques amb els següents criteris:
Un logotip ha de ser coherent amb el posicionament i representatiu amb els valors de l’empresa.

 • Simple, fàcil de llegir, escriure i memoritzar, sense complicacions per poder assimilat pel subconscient dels clients potencials i consumidors.
 • Pràctic, reproduïble en qualsevol suport.
 • Únic, diferenciat dels seus competidors.
 • Memorable, “prova a dibuixar sense veure-ho”.
 • Adaptable, a tot tipus de comunicacions.
 • Durador, resistent als canvis de tendència, per evitar que es torni obsolet.

Naming
El nom de la marca és tan important com aquesta. La coherència amb el producte, la notorietat, el sentit narratiu i l’originalitat són mitjans tremendament efectius i que construeixen la marca en si, per simpatia, per connexió i per contingut, fan que la identitat arribi millor a tots. A adn studio desenvolupem noms de marca de nova creació, arquitectura de la marca, extensions de marques paraigua i transformacions en noms de marca ja existents.
Tagline
El principal propòsit del tag line, juntament amb el logotip, és definir en poques paraules el posicionament i afirmar la identitat de la marca. El tagline ens defineix, promet, concreta, situa i explica en una frase la nostra oferta.


Manual d’identitat corporativa i manual de branding i posicionament

En adn studio desarrollamos 2 tipos de manuales, el manual de imagen corporativa, libro en el que se describen todos los criterios de implantación corporativa de la marca: Logotipo, tipografías, colores, reducciones, papelería comercial, señalética, flota móvil, anuncios, catálogos, stand, etc…
Y un segundo manual de posicionamiento de la marca, libro que explica la naturaleza social de la empresa, cuales son sus rasgos de comportamiento y su personalidad. En este se incluyen las normas de conducta corporativas para empleados, un briefing para sumar al briefing de cualquier acción de comunicación y un sistema de implantación de posicionamiento para la toma de decisiones estratégicas.

Obrir chat