Categories
Bloc Notícies

adn studio imparteix les classes de publicitat a l’EDE, en el Programa de Direcció de Pimes

El PDP proposa un pla acadèmic del tot innovador, dissenyat exclusivament per a l’Escola de Direcció d’Empresa (EDE)
L’EDE fonamenta la seva oferta en la qualitat, l’assequibilitat, l’accessibilitat i la proximitat. El Programa de Direcció de Pimes (PDP) és una de les seves fites més reeixides. La bona acollida d’aquest curs, exclusiu per a empresaris i directius de la mitjana i petita empresa, ha comportat la convocatòria d’una successiva tanda.
La tercera edició del Programa de Direcció de Pimes s’emplaçarà a l’ADEG Vilanova, els mesos d’abril i maig. El pla acadèmic té una durada total de 50 hores, repartides en vuit sessions, sempre en dimarts pel matí, de 8h30 a 14h30. El grup d’alumnes el podran formar un màxim de 18 participants.
El discurs formatiu combina les classes de continguts teòrico-pràctics amb sessions d’aportació casuística presentades per directius d’empreses del territori. També hi té un valor clau el contrast d’experiències i la dialèctica entre els mateixos participants. A més, el calendari inclou dos dinars de treball amb tècnics d’ACC1Ó i experts dels àmbits de la innovació i la transferència tecnòlogica.
El quadre docent del PDP el composen fins a vint-i-tres professors, tots ells experts acreditats en les respectives parcel·les d’impartició. Jordi Corella director creatiu a adn studio imparteix les classes de publicitat. El mapa del curs estudia cadascuna de les àrees funcionals i estratègiques de l’empresa, des del marc legal fins a la comunicació, passant per les qüestions laborals, financeres, comptables, fiscals i comercials i obrint els calaixos del màrqueting, direcció de persones, publicitat, xarxes socials, gestió del temps, lideratge, responsabilitat social i medi ambient. Aquest és el compendi més exhaustiu i més compacte d’entre qualsevol altra proposta formativa adreçada a pimes.
El curs s’adreça a empresaris i directius de pimes que vulguin posar-se al dia, actualitzar coneixements pel que fa a la gestió del negoci i fer immersió en les noves tendències del management empresarial. Per tal de fer-la encara més assequible, la matrícula el PDP és bonificable per a les empreses que disposin de “crèdit formatiu”, mentre que els empresaris autònoms també disposen de condicions preferents.
Jordi Corella imparte las clase de publicidad en la nueva edición del Programa de Dirección de Pymes de La EDE
Se puede solicitar más información en el tel. 902106700 o bien en la dirección www.ede.cat