Comunicació On i Off line des del mateix equip creatiu

Comunicación On y Off line desde el mismo equipo creativo

Per a les empreses i els departaments de màrqueting, és extremadament complex coordinar els mateixos criteris de comunicació on i off line en la seva agència tradicional i la seva agència online, la interpretació de briefing sempre és diferent, així com les solucions de comunicació aportades, devaluant en la majoria dels casos els resultats finals de les campanyes.

Això succeeix per diversos motius:

  • Manca d’una estratègia global amb accions complementàries i creuades.
  • Missatges de comunicació contradictoris.
  • Creativitats i solucions diferents i confuses per al client.
  • Imatge gràfica versionada o distorsionada.
  • Desaprofitament del coneixement adquirit.

Comunicació On i Off line des del mateix equip creatiu

Marketing dual significa tenir la capacitat de dissenyar estratègies de comunicació, de forma multidisciplinària i multicanal on-off, i tot això, des d’un sol equip creatiu. Tots els professionals tenen la capacitat de treballar i integrar les diferents disciplines, creant, pensant i desenvolupant tota l’estratègia creativa des d’una perspectiva de marketing dual, gràcies a la seva experiència multicanal, al domini de les noves tecnologies i al seu coneixement multicisciplinar. Aquest plantejament en la dinàmica de treball d’adn studio ens permet aportar les estratègies noves, crear campanyes multicanal més creatives i treure millors resultats, gràcies a aquesta visió integradora, global i tecnològica del Below de line.

Comunicació On i Off line des del mateix equip creatiu

El nostre objectiu és rendibilitzar al màxim la comunicació on i off line entre les marques i el consumidor, mitjançant estratègies de comunicació, branding, màrqueting directe i màrqueting online, que permetin conèixer al consumidor i sorprendre’l amb ofertes realment interessants.

adn studio, aporta la seva experiència de més de 20 anys com a agència creativa de comunicació i branding d’altres desenvolupant projectes de creació i de negoci online; des de l’estratègia, la creativitat i les solucions tecnològiques, passant per la posada en marxa de campanyes de comunicació on i off line. Avui podem oferir un servei integral a qualsevol acció de comunicació on i off line. Marketing dual, una fórmula integradora de concebre la comunicació a favor de la rendibilitat de marques i empreses.

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts