Categories
Bloc Notícies

El disseny gràfic, factor decisiu de l’èxit empresarial a Alemanya

Más de la mitad de las empresas contemplan el diseño como factor clave para el éxito de su marca…

Segons un estudi desenvolupat a Alemanya per Markenverband, Rat für Formgebung, més de la meitat de les empreses consultades contemplen el disseny gràfic com a factor clau per l’èxit de la seva marca, informa Horizont.
De l’estudi es desprèn que tres quartes parts de les companyies enquestades van augmentar considerablement la seva inversió en disseny gràfic en els últims cinc anys. Per això moltes d’elles van optar per externalitzar els seus departaments creatius o recórrer a agències de publicitat.
El 95% de les empreses consultades contemplen el disseny gràfic com un valor afegit a l’hora de llançar nous productes, el 87% com una oportunitat de guanyar quota de mercat, i el 84% com una manera de fixar preus.
D’altra banda, el 94% de les empreses consultades diuen utilitzar el disseny gràfic per reforçar la seva identitat de marca. A això cal afegir que el 84% de les companyies es mostren convençudes que el disseny els permet una major llibertat de moviments a l’hora de fixar preus. Així mateix, més de la meitat dels enquestats van admetre tenir en compte les habilitats creatives dels aspirants a un lloc de treball a l’empresa.
Segons l’informe, el 95% dels empresaris consultats asseguren que, a l’hora de contractar els serveis d’una agència de publicitat, esperen d’aquesta fonamentalment idees creatives.
Més de la meitat dels participants en l’estudi demanen també per part de les agències solucions fetes a mida i una eficient adaptació dels seus creatius a la filosofia corporativa de la companyia.