Què he de fer per activar el potencial de la meva marca?

Si gestionem bé la nostra identitat aquesta pot fer-nos semblar millors davant dels nostres competidors i molt especialment als ulls dels nostres clients potencials. Per activar activar el potencial de la meva marca, el valor, la credibilitat i notorietat d’una marca, el que la fa única i diferent, té uns mecanismes que van més enllà d’un bon disseny del logotip i que anem a desvetllar en aquest tutorial.

Identitat: L’actiu intangible més valuós de l’empresa

El branding o la gestió de la identitat corporativa és un dels eixos fonamentals per a la creació de valor. La marca és un actiu intangible que està vinculat al creixement, a la percepció de la qualitat dels productes que representa i a factors tan determinants com la fidelització, la confiança o la preferència enfront del nostre competidors.

Què fer davant la immunitat dels estímuls publicitaris?

A adn studio gestionem la capacitat d’atracció de les empreses a través de la marca. Davant de l’aparent immunitat col·lectiva als imputs publicitaris, l’estratègia de comunicació pren força en dos àmbits. La gestió de la marca vinculada a una relació més propera i humana amb els seus clients potencials i en segon lloc les mecàniques de comunicació en les quals es busca la interacció amb els clients, públics i usuaris. Vincular els productes que representa la marca a sensacions i solucions més enllà de les característiques tècniques d’aquests. Per activar el potencial de la meva marca cal fer viure experiències emocionals entre els consumidors i la marca.

Identificació, preferència i desig

L’impacte de les marques en la comunicació relacional és decisiu i altament eficaç per a les empreses. La fortalesa de la marca és clau per a alguna cosa tan elemental com la identificació vinculada a la preferència. Per activar el potencial de la meva marca, si la nostra marca és semblant a la dels nostres competidors, ens trobem en desavantatge i esgarrapar la nostra part del pastís és més fàcil per a la competència.

Quant el valor pren forma

La marca és el primer actiu intangible per a la creació del valor. La reputació corporativa juga un paper fonamental en la presa de decisions dels nostres clients. La percepció dels nostres missatges corporatius diu més de nosaltres que els mateixos productes que comercialitzem.

El sentiment de pertinença, orgull i valor d’empleats, proveïdors i clients és per a moltes empreses un dels seus principals avantatges competitius, i això sempre es construeïx sobre la marca. Per activar el potencial de la meva marca cal definir un posicionament avantatjós que augmenti el nostre valor, notorietat i capacitat de reconeixement i preferència en la ments dels clients potencials.

Branding: Gestionar i activar el potencial de la meva marca
La gestió de la marca consisteix en un conjunt de factors que actuen de forma coordinada i que construeïxen la nostra realitat. Els principals aspectes son els següents:

  • El posicionament
  • La informació que es publica sobre l’empresa.
  • La cultura interna.
  • La percepció que tenen els diferents públics
  • La identitat gràfica
  • La comunicació corporativa
  • L’estratègia de marca.

La nostra identitat doncs ha de vincular-se a la història de l’organització, a la seva missió, visió i valors per a fer viure l’experiència de la marca als clients potencials i tenir el retorn amb la seva preferència, elecció i prescripció.

Si te ha gustado compártelo!