Categories
Aprendre Bloc

Posicionament estratègic corporatiu

Ajudem a les empreses a desenvolupar una identitat que els permeti actuar de forma més competitiva en el seu mercat, construint el posicionament estratègic corporatiu i el to de comunicació més favorable per als seus interessos.
No és suficient que la comunicació d’una empresa o l’envàs d’un producte concordin amb la seva realitat. L’atribut més important, és la manera que actua com a marca i la seva relació amb usuaris, clients i consumidors.

Programa de posicionament estratègic corporatiu

El nostre programa de branding i posicionament estratègic corporatiu aconsegueix implantar en la cultura de l’empresa un comportament dirigit, autèntic, avantatjós en tots els canals de comunicació de l’empresa i en les persones que la representen.
posicionament estratègic corporatiu

Branding i posicionament estratègic corporatiu

Amb el posicionament estratègic corporatiu aconseguim que el teu negoci prengui forma, adquireixi una personalitat rellevant i tingui la capacitat de parlar amb veu pròpia al seu públic. El posicionament estratègic corporativa defineix la imatge de l’empresa i permet impactar de manera positiva sobre la percepció que tenen els clients de la teva oferta.
A adn studio ajudem a les empreses a augmentar la seva competitivitat i el valor percebut pels seus clients, mostrant la seva millor versió. El posicionament estratègic corporatiu posa l’accent en els beneficis que aporta la marca, aconsegueix desenvolupar la seva diferència, et distància dels competidors i crea vincles duradors entre productes (marques) i persones (clients i consumidors.)
El posicionament estratègic corporativa millora l’efectivitat de la teva comunicació i permet formular un discurs genuí, personal i intransferible per als nostres clients. Més enllà d’un bon disseny de logo, el branding posiciona la marca, il·lustra la seva personalitat i projecta valors generadors de credibilitatper als productes i serveis que representa.

Serveis de posicionament estratègic corporatiu

  • Conceptualitzem un posicionament únic, avantatjós i creïble per als usuaris.
  • Establim la seva essència i significat intel.ligible per als públics d’influència.
  • Desenvolupem una comunicació beneficiosa per a la marca, que destil.li sempre la seva identitat i comportament.
  • Construïm un posicionament estratègic corporatiu notori i diferenciat.
  • Revisem tots els paràmetres gràfics de la marca i redissenyem les eines de comunicació per adequar al nou posicionament.