Campaña de comunicación para la captación de nuevos franquiciados, Pista Cero Franquicias

L’objectiu de la campanya de comunicació és la de fer saber als emprenedors del sector IT els avantatges competitius que significa pertànyer a la franquícia Pista Cero

Concepte creatiu de la campanya de comunicació

Amb una campanya d’e-mailings, aconseguim despertar l’interès entre els clients potencials. La campanya de comunicació es va basar en els principals beneficis de pertànyer a Pista Cero Franquícies. L’acostament per empatia: A PistaCero som professionals que pensem i vivim el negoci com tu. La nostra relació està basada en l’ètica professional, la confiança mútua i al principi fonamental: la llibertat.

La campanya es va orquestrar amb una col.leció d’e-mailings que van alternar informació de caràcter formal, amb e mailings publicitaris que et convidaven a viure l’experiència de llibertat PistaCero Franquícies.

e-mail campanya de comunicació: Tria el teu camí

Campanya de comunicació per la captació de nous franquiciats, Pista Cero Franquícies

e-mail campanya de comunicació: Tot o tot

Campanya de comunicació per la captació de nous franquiciats, Pista Cero Franquícies

e-mail campanya de comunicació: Confiança

Campanya de comunicació per la captació de nous franquiciats, Pista Cero Franquícies

 

Criteris per crear una campanya de comunicació

Creem la campanya de comunicació dirigida a actuar sobre la decisió de compra dels clients potencials, combinant tècniques de màrqueting i criteris de branding.

Construïm un missatge publicitari diferenciador, basat en la USP (Unique Selling Proposition), fent als clients potencials una proposta de venda irrenunciable.

Creem el missatge principal de la campanya de comunicació basant-nos en el benefici que obtindran en adquirir el producte o servei.

Establim el missatge clau de la campanya de comunicació, sota un concepte diferenciat, avantatjós i creïble per als teus clients potencials.

Definim la promesa de valor dels  productes i serveis, amb un to de comunicació associat al posicionament i branding de la teva marca.

Desenvolupem la “Reason why” o raó per la qual el producte o servei ens aporta avantatges, de forma racional i argumentada.

Pensem i desenvolupem un concepte creatiu associat als beneficis i emocions que tindran els consumidors amb el seu ús o consum.

Fem que la campanya de comunicació transmeti als clients potencials una promesa interessant, evocadora, aspiracional i afí seu estil de vida.

Si t’ha agradat comparteix-ho!

adn studio somos una agencia creativa de comunicación.Aportamos soluciones de Branding, Comunicación publicitaria y Marketing online.En adn studio somos expertos en crear valor, en convertir productos y servicios en experiencias vitales y memorables en la mente del consumidor. En adn studio te ayudaremos a impulsar tu negocio de la forma más efectiva con ideas innovadoras, notorias, eficientes y creativas.¿Sabes cómo piensa tu cliente?, ¿qué le hace interesarse por tu oferta o impulsarle a comprar?, ¿te has preguntado cómo es su primera opción ideal?, No hay dos respuestas iguales, ni necesidades parecidas, por eso nuestras soluciones de comunicación NO son estandarizadas.

All author posts